Daily Gospel : May 29, 2016 – The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi) – Solemnity – Year C

Daily Mass Reading :

Thanh the1st book of Kings 8:41-43.

“To the foreigner, likewise, who is not of your people Israel, but comes from a distant land to honor you
(since men will learn of your great name and your mighty hand and your outstretched arm), when he comes and prays toward this temple,
listen from your heavenly dwelling. Do all that the foreigner asks of you, that all the peoples of the earth may know your name, may fear you as do your people Israel, and may acknowledge that this temple which I have built is dedicated to your honor.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Le vendredi de la 8e semaine du temps ordinaire

Chua chuc lanh cho cac em nhoBài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 4, 7-13

“Anh em hãy nên những kẻ phân phát những ơn Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Tiên vàn, anh em hãy luôn luôn yêu thương nhau, vì tình thương che lấp muôn vàn tội lỗi. Anh em hãy đón tiếp khách trọ và đừng kêu ca. Tuỳ theo ơn đã lãnh nhận, mỗi người hãy phục vụ lẫn nhau như những người phân phát ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa.

Continue reading

Daily Gospel : May 27, 2016 – Friday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

san sang theo ChuaFirst Letter of Peter 4:7-13.

The end of all things is at hand. Therefore, be serious and sober for prayers.
Above all, let your love for one another be intense, because love covers a multitude of sins.
Be hospitable to one another without complaining.
As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God’s varied grace.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Le jeudi de la 8e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 2, 2-5. 9-12

“Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện để rao giảng Ðấng đã gọi anh em”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy thèm khát sữa thiêng liêng trong sạch, để nhờ đó, anh em được lớn lên trong ơn cứu độ, nếu anh em nếm biết Chúa ngọt ngào dường nào.

Continue reading

Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité

Thanh theBài Ðọc I: St 14, 18-20

“Ông mang bánh và rượu tới”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Continue reading

Daily Gospel : May 26, 2016 – Thursday of the Eighth week in Ordinary Time

 Daily Mass Reading :

Chua nhat 1 mua vongBook of Genesis 14:18-20.

In those days, Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and being a priest of God Most High, he blessed Abram with these words:
Blessed be Abram by God Most High, the creator of heaven and earth;
And blessed be God Most High, who delivered your foes into your hand.” Then Abram gave him a tenth of everything.

Continue reading

Daily Gospel : May 25, 2016 – Wednesday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emFirst Letter of Peter 1:18-25.

Realizing that you were ransomed from your futile conduct, handed on by your ancestors, not with perishable things like silver or gold
but with the precious blood of Christ as of a spotless unblemished lamb.
He was known before the foundation of the world but revealed in the final time for you,
who through him believe in God who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God.

Continue reading

Nhà thờ Phú Nhai sắp mất ngôi vị số một

nha-tho-to-nhu-trai-nui-1

Hình ảnh từ báo Nông nghiệp (http://nongnghiep.vn/)

Click vào đây để tiếp tục xem nội dung bài viết

Daily Gospel : May 15, 2016 – Pentecost Sunday – Solemnity – Year C

Daily Mass Reading :

Giao hoi don nhan Chua Thanh ThanActs of the Apostles 2:1-11.

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together.
And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were.
Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien: Le vendredi de la 7e semaine de Pâques

Chua goi 12 tong doBài Ðọc I: Cv 25, 13-21

“Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: “Ở đây có một người tù Phêlixê để lại. Lúc tôi ở Giêrusalem, các thượng tế và kỳ lão Do-thái đã đến xin tôi lên án hắn. Tôi đã trả lời với họ rằng: “Người Rôma không có thói quen lên án người nào trước khi bị cáo đối diện với nguyên cáo, và có cơ hội bào chữa để thanh minh tội mình”.

Continue reading

Daily Gospel : May 13, 2016 – Friday of the Seventh week of Easter

 Daily Mass Reading :

Chua goi cac tong do dau tienActs of the Apostles 25:13b-21.

King Agrippa and Bernice arrived in Caesarea on a visit to Festus.
Since they spent several days there, Festus referred Paul’s case to the king, saying, “There is a man here left in custody by Felix.
When I was in Jerusalem the chief priests and the elders of the Jews brought charges against him and demanded his condemnation.

Continue reading

Daily Gospel : May 12, 2016 – Thursday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhActs of the Apostles 22:30.23:6-11.

Wishing to determine the truth about why Paul was being accused by the Jews, the commander freed him and ordered the chief priests and the whole Sanhedrin to convene. Then he brought Paul down and made him stand before them.
Paul was aware that some were Sadducees and some Pharisees, so he called out before the Sanhedrin, “My brothers, I am a Pharisee, the son of Pharisees; (I) am on trial for hope in the resurrection of the dead.”

Continue reading

Cập nhật danh sách (tháng 4) những người dâng trùng tu Ngôi Thánh đường Gx Tân Độ

Kính thưa Quý vị.

Đúng là việc làm sáng danh Chúa thì luôn có sự nâng đỡ, quan Phòng của Thiên Chúa. Nhờ lời bầu cử của Đức Trinh nữ Maria Hồn xác lên trời – quan thầy của Giáo xứ Tân Độ mà Thiên Chúa đã thương lo lắng, thu xếp để luôn có những người quan tâm lo lắng đóng góp công sức, tiền của để sửa sang, trung tu ngôi Thánh đường Giáo xứ Tân Độ. Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 7e semaine de Pâques

Chua Ba NgoiBài Ðọc I: Cv 22, 30; 23, 6-11

“Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài, và truyền lệnh cho các thượng tế và toàn thể công nghị họp lại, rồi dẫn Phaolô đến đứng trước mặt họ. Phaolô biết có một số người thuộc phe Sađốc, và một số khác thuộc phe biệt phái, nên kêu lớn tiếng giữa công nghị rằng: “Thưa anh em, tôi là biệt phái, con của người biệt phái, tôi bị xét xử vì niềm hy vọng và vì sự sống lại của những người đã chết”.

Continue reading

Evangile au quotidien : Pentecôte

Chua Thanh Than, nguon mach tinh yeuLivre des Actes des Apôtres 2,1-11.

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Thánh Lễ Vọng:

Chua Thanh ThanCác bài đọc này đọc trong Thánh Lễ cử hành vào chiều thứ Bảy, hoặc trước hay sau Kinh Chiều I của Chúa Nhật lễ Hiện Xuống.

Bài Ðọc I: Xh 19,3-8a. 16-20b

“Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai”

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa.

Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacób, và thông báo cho con cái Israel thế này: “Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai cập.

Continue reading

Daily Gospel : May 10, 2016 – Tuesday of the Seventh week of Easter

 Daily Mass Reading :

Chua GiesuActs of the Apostles 20:17-27.

From Miletus Paul had the presbyters of the Church at Ephesus summoned.
When they came to him, he addressed them, “You know how I lived among you the whole time from the day I first came to the province of Asia.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mardi de la 7e semaine de Pâques

Chua va cac em nhoBài Ðọc I: Cv 20, 17-27

“Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn đến. Khi họ đến với ngài và hội họp, ngài nói với họ: “Các ông biết ngay tự ngày đầu khi tôi vào đất Tiểu Á, tôi đã cư xử thế nào với các ông trong suốt thời gian đó, tôi hết lòng khiêm nhường phụng sự Chúa, phải khóc lóc và thử thách do người Do-thái âm mưu hại tôi.

Continue reading

Daily Gospel : May 9, 2016 – Monday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treActs of the Apostles 19:1-8.

While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior of the country and came down to Ephesus where he found some disciples.
He said to them, “Did you receive the holy Spirit when you became believers?” They answered him, “We have never even heard that there is a holy Spirit.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le lundi de la 7e semaine de Pâques

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I: Cv 19, 1-8

“Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?”

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi họ: “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói”. Ngài lại hỏi: “Vậy các ngươi đã chịu phép rửa của ai?”

Continue reading