Daily Gospel : May 9, 2016 – Monday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treActs of the Apostles 19:1-8.

While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior of the country and came down to Ephesus where he found some disciples.
He said to them, “Did you receive the holy Spirit when you became believers?” They answered him, “We have never even heard that there is a holy Spirit.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le lundi de la 7e semaine de Pâques

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I: Cv 19, 1-8

“Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?”

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi họ: “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói”. Ngài lại hỏi: “Vậy các ngươi đã chịu phép rửa của ai?”

Continue reading