Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Thánh Lễ Vọng:

Chua Thanh ThanCác bài đọc này đọc trong Thánh Lễ cử hành vào chiều thứ Bảy, hoặc trước hay sau Kinh Chiều I của Chúa Nhật lễ Hiện Xuống.

Bài Ðọc I: Xh 19,3-8a. 16-20b

“Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai”

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa.

Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacób, và thông báo cho con cái Israel thế này: “Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai cập.

Continue reading

Daily Gospel : May 10, 2016 – Tuesday of the Seventh week of Easter

 Daily Mass Reading :

Chua GiesuActs of the Apostles 20:17-27.

From Miletus Paul had the presbyters of the Church at Ephesus summoned.
When they came to him, he addressed them, “You know how I lived among you the whole time from the day I first came to the province of Asia.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mardi de la 7e semaine de Pâques

Chua va cac em nhoBài Ðọc I: Cv 20, 17-27

“Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn đến. Khi họ đến với ngài và hội họp, ngài nói với họ: “Các ông biết ngay tự ngày đầu khi tôi vào đất Tiểu Á, tôi đã cư xử thế nào với các ông trong suốt thời gian đó, tôi hết lòng khiêm nhường phụng sự Chúa, phải khóc lóc và thử thách do người Do-thái âm mưu hại tôi.

Continue reading