Cập nhật danh sách (tháng 4) những người dâng trùng tu Ngôi Thánh đường Gx Tân Độ

Kính thưa Quý vị.

Đúng là việc làm sáng danh Chúa thì luôn có sự nâng đỡ, quan Phòng của Thiên Chúa. Nhờ lời bầu cử của Đức Trinh nữ Maria Hồn xác lên trời – quan thầy của Giáo xứ Tân Độ mà Thiên Chúa đã thương lo lắng, thu xếp để luôn có những người quan tâm lo lắng đóng góp công sức, tiền của để sửa sang, trung tu ngôi Thánh đường Giáo xứ Tân Độ. Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 7e semaine de Pâques

Chua Ba NgoiBài Ðọc I: Cv 22, 30; 23, 6-11

“Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài, và truyền lệnh cho các thượng tế và toàn thể công nghị họp lại, rồi dẫn Phaolô đến đứng trước mặt họ. Phaolô biết có một số người thuộc phe Sađốc, và một số khác thuộc phe biệt phái, nên kêu lớn tiếng giữa công nghị rằng: “Thưa anh em, tôi là biệt phái, con của người biệt phái, tôi bị xét xử vì niềm hy vọng và vì sự sống lại của những người đã chết”.

Continue reading

Evangile au quotidien : Pentecôte

Chua Thanh Than, nguon mach tinh yeuLivre des Actes des Apôtres 2,1-11.

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

Continue reading