Cập nhật danh sách (tháng 4) những người dâng trùng tu Ngôi Thánh đường Gx Tân Độ

Kính thưa Quý vị.

Đúng là việc làm sáng danh Chúa thì luôn có sự nâng đỡ, quan Phòng của Thiên Chúa. Nhờ lời bầu cử của Đức Trinh nữ Maria Hồn xác lên trời – quan thầy của Giáo xứ Tân Độ mà Thiên Chúa đã thương lo lắng, thu xếp để luôn có những người quan tâm lo lắng đóng góp công sức, tiền của để sửa sang, trung tu ngôi Thánh đường Giáo xứ Tân Độ.

Ban quản trị xin gửi tới Quý vị Danh sách cập nhật (tháng 4) những người dâng trùng tu ngôi Thánh đường Giáo xứ Tân Độ. Xin cảm ơn Quý vị ân nhân đã có bác ái, hy sinh để đóng góp để sửa sang ngôi nhà Cha chung của chúng ta. Xin quý vị cũng thêm lời cầu nguyên Thiên Chúa trả công bội hậu cho những vị ân nhân và xin Chúa lo lắng, thu xếp để có thêm nhiều người có lòng hảo tâm đóng góp công sức, vật chất để hoàn thành việc trung tu ngôi Thánh đường giáo xứ:

Stt HỌ và tên Ngày dâng SỐ tiỀn

& HIỆN VẬT

1 Anh chị Thuận – Na 1/4/2016 3,000,000 vnđ
2 Anh chị Kiên – Liễu 1/4/2016

2 cuộn dây (ông nước) rửa tường

3 Ông Bà Khiết – Nhan 1/4/2016

10kg chè khô

4 Anh Chị Công Vi 1/4/2016

3 máy đục tường

5 Cụ Trùm Giuse Vũ Kim Tích (+) và cụ bà Lucia Nguyễn Thị Hằng (+)

( Số tiền hai cụ để lại, con cháu mang vào dâng)

2/4/2016

40,000,000 vnđ

6 Cụ Giuse Vũ Văn Tưởng 6/4/2016

2,000,000 vnđ

7 Anh Chị Út – Đô 8/4/2016

5,000,000 vnđ

8 Ông Bà Soạn – Thắm 8/4/2016

3,000,000 vnđ

9 Anh Chị Phố – Tiên 9/4/2016

10,000,000 vnđ

10 Các Bạn Trẻ xa Quê 11/4/2016

12,215,500 vnđ

11 Anh Chị Phước – Huyền 16/4/2016 5,000,000 vnđ
12 Anh Chị Quân – Linh 22/4/2016

2,000,000 vnđ

13 Bà Bùi Thị Nhiều 23/4/2016

1,000,000 vnđ

14 Anh Chị Thắng – Hà 23/4/2016

2,000,000 vnđ

15 Các Bạn Trẻ Xa Quê ( Lần 2) 24/4/2016

1,000,000 vnđ

16 Chị Dung (Hà Nội) 24/4/2016

1,000,000 vnđ

17 Chị Nguyễn Bích Phương (Giáo họ Văn Phái) 24/4/2016

500,000 vnđ

18 Anh Khang (Giáo xứ Nam Dư) 24/4/2016

2,000,000 vnđ

19 Gia Đình Ông Toán – Liễu (Giáo xứ Hà Hồi) 24/4/2016

10,000,000 vnđ

20 Cha bản hương TômaAquinô Nguyễn Xuân Thủy (lần 2) 24/4/2016

20,000,000 vnđ

21 Anh Phêrô Đặng Huy Cương 25/4/2016 5,000,000 vnđ


Lưu ý
:  Cập nhật trong tháng 4 năm 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: