Nhà thờ Phú Nhai sắp mất ngôi vị số một

nha-tho-to-nhu-trai-nui-1

Hình ảnh từ báo Nông nghiệp (http://nongnghiep.vn/)

Click vào đây để tiếp tục xem nội dung bài viết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: