Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Le vendredi de la 8e semaine du temps ordinaire

Chua chuc lanh cho cac em nhoBài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 4, 7-13

“Anh em hãy nên những kẻ phân phát những ơn Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Tiên vàn, anh em hãy luôn luôn yêu thương nhau, vì tình thương che lấp muôn vàn tội lỗi. Anh em hãy đón tiếp khách trọ và đừng kêu ca. Tuỳ theo ơn đã lãnh nhận, mỗi người hãy phục vụ lẫn nhau như những người phân phát ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa.

Continue reading

Daily Gospel : May 27, 2016 – Friday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

san sang theo ChuaFirst Letter of Peter 4:7-13.

The end of all things is at hand. Therefore, be serious and sober for prayers.
Above all, let your love for one another be intense, because love covers a multitude of sins.
Be hospitable to one another without complaining.
As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God’s varied grace.

Continue reading