Tin Buồn

vong-hoa-giaoduc.net.vn_634840797050580264Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Anh Giuse Nguyễn Văn Tiến (Tiến Thành) là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về ngày 31 tháng 5 năm 2016 (Tức ngày 25/4 năm Bính Thân), hưởng thọ 48 tuổi. Continue reading