Tin Buồn

vong-hoa-giaoduc.net.vn_634840797050580264Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Anh Giuse Nguyễn Văn Tiến (Tiến Thành) là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về ngày 31 tháng 5 năm 2016 (Tức ngày 25/4 năm Bính Thân), hưởng thọ 48 tuổi.

Lễ nhập quan và lễ viếng linh hồn anh Giuse Nguyễn Văn Tiến bắt đầu lúc 7h ngày 01 tháng 6 năm 2016. Thánh lễ an táng linh hồn Anh Giuse Nguyễn Văn Tiến được cử hành vào lúc 16 giờ 00, ngày 01 tháng 6 năm 2016 (26/4 năm Bính Thân) tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thi hài anh Giuse Nguyễn Văn Tiến sẽ được an táng tại Vườn thánh Giáo xứ Tân Độ cùng ngày.

Cộng đoàn Giáo dân Giáo xứ Tân Độ, Nhóm xa quê Tân Độ và bà con đồng hương Tân Độ xin hiệp thông chia buồn cùng gia quyến. Xin tất cả chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn anh Giuse Nguyễn Văn Tiến được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Nhóm Xa Quê Tân Độ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: