Tin Buồn

vong-hoa-giaoduc.net.vn_634840797050580264Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Phê-Rô Nguyễn Văn Dẫn là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về ngày 06 tháng 06 Năm 2016 (tức ngày 02/5 năm Bính Thân), hưởng thọ 74 tuổi.

Continue reading