Cập Nhật Danh Sách những người dâng vào nhà Chúa về việc trùng tu ngôi thánh đường giáo xứ Tân Độ trong tháng 5 năm 2016

DCIM100MEDIADJI_0147.JPG

Hình ảnh Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ đang được trùng tu

Kính thưa Quý vị, được sự đồng ý của Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn, Ban quản trị chúng tôi xin gửi tới Quý vị và các bạn trẻ Giáo xứ Tân Độ cùng Bà con đồng hương Hà Nội, Sài Gòn và Hải Ngoại bản cập nhật danh sách những người dân vào nhà Chúa để trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ. Xin Quý vị và các bạn trẻ cầu nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho những vị ân nhân đã góp công, góp của vào việc xây dựng Nhà Chúa.

Continue reading