Cập Nhật Danh Sách những người dâng vào nhà Chúa về việc trùng tu ngôi thánh đường giáo xứ Tân Độ trong tháng 5 năm 2016

DCIM100MEDIADJI_0147.JPG

Hình ảnh Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ đang được trùng tu

Kính thưa Quý vị, được sự đồng ý của Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn, Ban quản trị chúng tôi xin gửi tới Quý vị và các bạn trẻ Giáo xứ Tân Độ cùng Bà con đồng hương Hà Nội, Sài Gòn và Hải Ngoại bản cập nhật danh sách những người dân vào nhà Chúa để trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ. Xin Quý vị và các bạn trẻ cầu nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho những vị ân nhân đã góp công, góp của vào việc xây dựng Nhà Chúa.

Dưới đây là danh sách (cập nhật đến ngày 29/5/2016) những người dâng trùng tu ngôi thánh đường.

1

Ông Hoàng Văn Dưỡng (Họ Vĩnh Ninh – Hoàng Nguyên) 1/5/2016 1,000,000 vnđ

1kg chè khô

2 Anh Giuse Nguyễn Văn Đức (Giáo xứ Sơn Miêng) 2/5/2016 2,000,000 vnđ
3 Một Người Dâng (xin dấu tên) 2/5/2016 5,000,000 vnđ

4

Một Người Dâng (xin dấu tên) 7/5/2016 500 USD
5 Cụ Augustinô Nguyễn Văn Lới 9/5/2016 10,000,000 vnđ
6 Lớp Giáo Lý Kinh Thánh II (nhân dịp mừng lễ quan thầy) 15/5/2016 2,000,000 vnđ
7 Bà Nguyễn Thị Mỹ (Tràng Thi – Hà Nội) 21/5/2016 10,000,000 vnđ
8 Anh Gioan Kiên (Con ông Cao) 28/5/2016 1,000,000 vnđ
9 Một Người Dâng (xin dấu tên) 29/5/2016 1,000,000 vnđ

Kính thưa Quý vị, trong những lúc này đây, việc trùng tu Ngôi Thánh đường Giáo xứ Tân Độ đã đạt được một khối lượng công việc tương đối lớn. Đó là sự cố gắng của tất cả cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ và bà con đồng hương khắp nơi cung như những giáo dân, người hảo tâm khắp nơi trong và ngoài nước đã hợp tác với Cha Giám quản và cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tân Độ để hoàn thiện việc sửa sang nhà Chúa. Có được kết quả đó không thể không nhắc đến và tri ân tấm lòng của tất cả mọi tổ chức, cá nhân đã góp công, góp của theo lời kêu gọi của Cha Giám quản. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện để ngày càng có thêm nhiều người quan tâm, yêu mến quê hương, giáo xứ mà tiếp tục đóng góp dâng tiền của, vật chất, công sức cho việc trùng tu Ngôi Thánh đường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: