Tường thuật cuộc hành hương Năm thánh Lòng Chúa thương xót của Gx Tân Độ tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

 

Gx Tân Độ Hành Hương Năm Thánh  (3) (1280x960)

Trong niềm vui sống năm thánh ” Lòng chúa thương xót ” của giáo hội hoàn cầu, theo sự phân công của Ban năm thánh giáo phận. Hôm nay, ngày 16/6/2016, dưới sự dẫn dắt của cha Giu se Phạm Đức Văn, giáo xứ Tân Độ tổ chức hành hương Năm thánh tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người nô nức tuôn về sân nhà thờ giáo xứ để lên đường hành hương Năm thánh. Từ các cụ hội Gio an Kim và Anna, Hội Gia Trưởng, Hội Mân Côi, cho đến các em thiếu nhi đều hăm hở đi về nguồn kín múc ơn thánh.

Continue reading

Daily Gospel : June 19, 2016 – Twelfth Sunday in Ordinary Time – Year C

 Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Zechariah 12:10-11.13:1.

Thus says the LORD:
I will pour out on the house of David
and on the inhabitants of Jerusalem
a spirit of grace and petition;
and they shall look on him whom they have pierced,
and they shall mourn for him as one mourns for an only son,
and they shall grieve over him as one grieves over a firstborn.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường niên – Năm C