Hình ảnh thi giáo lý tại Gx Tân Độ với chủ đề học hỏi Lòng chúa thương xót

DSCF5763DSCF5771DSCF5770DSCF5777DSCF5775DSCF5781DSCF5782 (1)DSCF5784DSCF5786DSCF5791DSCF5784DSCF5795

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: