Giáo xứ Tân Độ thăm và chúc mừng Đức Hồng Y Phê rô Nguyễn Văn Nhơn nhân ngày lễ quan thầy

Chuc mung 1Hôm qua, thứ sáu ngày 24/6/2016, đại diện Hội đồng giáo xứ Tân Độ đã đến Tòa tổng Giám mục Hà Nội chúc mừng Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội nhân ngày lễ quan thầy sắp tới (ngày 29/6/2016 – lễ kính Thánh Phêrô và PhaoLô). Continue reading