Hình ảnh Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục về thăm mục vụ và ban bí tích Thêm sức cho các cháu thiếu nhi Gx Tân Độ

 

Anh 3

Continue reading

Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức cho thiếu nhi Giáo xứ Tân Độ

DSCF7511Sau ba năm học hỏi giáo lý về Chúa thánh thần và trải qua những cuộc sát hạch kỹ lưỡng. Hôm qua, thứ bảy ngày 13/8/2016, 76 em thiếu nhi Giáo xứ Tân Độ và Giáo họ An Cốc đã được Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục Hà Nội về thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức.

Cùng đồng tế với Ngài có linh mục Antôn Phạm Văn Dũng – Thư ký của Đức Hồng y, linh mục Giám quản Giuse Phạm Đức Văn và cha bản hương Gioan Vũ Minh Sinh – linh mục Dòng Chúa Cứu thế cùng hai thầy Phó tế.

Continue reading