Danh sách đồng hương Gx Tân Độ đóng góp tiền để trung tu Nhà thờ Gx Tân Độ (Đợt 14/8/2016)

Kính gửi: Quý vị

Nhân ngày lễ đức Maria hồn xác lên trời – Quan thầy Giáo xứ Tân Độ, Bà con đồng hương Giáo xứ Tân Độ tại Sài Gòn đã đóng góp tiền, của để góp phần trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ, nơi ghi dấu ấn đức tin triển nở của Giáo xứ đi khắp nơi và cũng là nơi quê hương, quê cha đất tổ của con dân Tân Độ trên mọi miền đất từ Sài Gòn đến Hải ngoại xa xôi. Dưới đây là danh sách các ân nhân đã đóng góp tiền, của để trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ, chúng ta cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân.

đọc tiếp