Danh sách đồng hương Gx Tân Độ đóng góp tiền để trung tu Nhà thờ Gx Tân Độ (Đợt 14/8/2016)

Kính gửi: Quý vị

Nhân ngày lễ đức Maria hồn xác lên trời – Quan thầy Giáo xứ Tân Độ, Bà con đồng hương Giáo xứ Tân Độ tại Sài Gòn đã đóng góp tiền, của để góp phần trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ, nơi ghi dấu ấn đức tin triển nở của Giáo xứ đi khắp nơi và cũng là nơi quê hương, quê cha đất tổ của con dân Tân Độ trên mọi miền đất từ Sài Gòn đến Hải ngoại xa xôi. Dưới đây là danh sách các ân nhân đã đóng góp tiền, của để trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ, chúng ta cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân.

Stt Họ và tên Khu vực Số tiền dâng (đồng)
          1 Gia đình bà Nguyễn Thị Họa BH 5.000.000
          2 Gia đình bà Nguyễn Thị Quý BH 1.000.000
          3 Gia đình ông Đỗ Kim Hoạt BH 1.000.000
          4 Gia đình ông Bùi Chí Thức BH 1.000.000
          5 Gia đình ông Vũ Kim Nhạc BH 1.000.000
          6 Gia đình ông Đỗ Kim Long BH 200.000
          7 Gia đình ông Vũ Đức Lộc BH 200.000
          8 Gia đình ông Bùi Thị Kiêm Phùng BH 500.000
          9 Gia đình ông Vũ Trung Hiếu BH 1.000.000
        10 Gia đình Chị Xiêm và anh chị Dũng BH 1.000.000
        11 Gia đình cụ Đỗ Văn Chí BH 2.000.000
        12 Gia đình anh chị Nguyễn Văn Minh – Hà BH 500.000
        13 Gia đình anh chị Hạnh – Điểm BH 200.000
        14 Gia đình anh chị Nguyễn Thị Kim Anh BH 500.000
        15 Gia đình ông Vũ Tiến Thuật BH 1.000.000
        16 Gia đình bà Vũ Thị Kim Liên BH 1.000.000
        17 Gia đình cụ Đỗ Thị Hay BH 2.000.000
        18 Gia đình ông Nguyễn Văn Vãng LQ 5.000.000
        19 Gia đình anh chị Chúc LQ 200.000
        20 Gia đình ông Đỗ Minh Tính NT 1.900.000
        21 Gia đình ông bà Đỗ Văn Tùy – Thích NT 500.000
        22 Gia đình các con cụ Phượng NT 2.000.000
        23 Gia đình chị Nga và Gia đình NT 2.000.000
        24 Gia đình anh chị Trần Minh Quân Hà NT 1.000.000
        25 Gia đình anh chị Ngô Văn Thạch – Thu NT 500.000
        26 Gia đình bà cố Nguyễn Thị Trí NT 2.000.000
        27 Gia đình anh chị Lâm – Hoa (con cụ Vụ) NT 200USD = 4.456.000
        28 Gia đình anh chị Nghĩa – Hoa (con cụ Vụ) NT 1.000.000
        29 Gia đình anh chị Trang Dũng TH 5.000.000
        30 Gia đình cụ Bùi Văn Tráp TH 4.227.000
        31 Gia đình ông bà Nguyễn Đức Long TP 4.000.000
        32 Gia đình anh chị Đỗ Minh Thắng TP 500.000
        33 Gia đình anh chị Nguyễn Xuân Thiệp TP 500.000
        34 Gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Thu TP 500.000
        35 Gia đình anh chị Trần Thị Minh Trang TP 500.000
        36 Gia đình anh chị Nguyễn Thị Dung TP 200.000
        37 Gia đình bà Nguyễn Thị Ứng TP 1.000.000
        38 Gia đình anh chị Nguyễn Thị Thanh Nga TP 2.000.000
        39 Gia đình anh chị Vũ Kim Thắng TP 500.000
        40 Gia đình anh chị Vũ Công Bình TP 1.000.000
        41 Gia đình anh chị Nguyễn Văn Dũng TP 500.000
        42 Gia đình anh chị Nguyễn Lã Tiến Đạt TPH 1.000.000
        43 Gia đình anh chị Huệ – Tài (con ông Ngạn) TPH 500.000
        44 Gia đình anh chị Vũ Ngọc Lan TPH 500.000
        45 Gia đình ông bà Nguyễn Ngọc Sương TPH 1.000.000
        46 Gia đình anh chị Loan TPH 1.000.000
        47 Gia đình ông bà Bùi Quốc Châu Kim Yến (cụ Mô) VX 10.000.000
        48 Gia đình cụ Nguyễn Chí Linh VX 1.000.000
        49 Gia đình anh chị Vũ Công Triệu VX 1.000.000
        50 Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Hương VX 200.000
        51 Gia đình anh chị Nguyễn Anh Minh XC 100.000
        52 Gia đình anh chị Trần Ngọc Thành XC 1.000.000
        53 Gia đình anh chị Bùi Văn Tiến XC 500.000
        54 Gia đình bà Vũ Thị Nhường XC 500.000
        55 Gia đình bác Nguyễn Văn Trường XC 400.000
        56 Gia đình bác Đỗ Văn Nguyên XM 500.000
        57 Gia đình anh chị Đỗ Phù Nhã XM 200.000
        58 Gia đình ông bà cố Nguyễn Văn Trì XM 1.500.000
        59 Gia đình ông bà Đỗ Văn Đối XM 500.000
        60 Gia đình anh chị Phụng XM 200.000
        61 Gia đình ông bà Nguyễn Văn Hãng XM 500.000
        62 Gia đình cụ Nguyễn Thị Thấn (Truật) XM 1.000.000
        63 Gia đình bà Vũ Thị Lát XM 2.000.000
        64 Gia đình các con ông Truật XM 1.000.000
        65 Gia đình anh chị Nguyễn Anh Khoa XM 2.000.000
        66 Một cháu Thiếu nhi Gx Bình Chánh 100.000
        67 Gia đình anh chị Ngọc 1.000.000
        68 Gia đình bà Nguyễn Thị Hương LQ 200.000
  Tổng cộng:   89.483.000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: