Tin mừng ngày Thứ Ba – Tuần I Mùa Vọng

tin-muong-mua-vongBài Đọc I: Is 11: 1-10

“Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Continue reading