Tin Buồn

vong-hoa-giaoduc.net.vn_634840797050580264Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Gioan Nguyễn Xuân Chũng là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 45 ngày 16 tháng 12 Năm 2016 (tức ngày 18/11 năm Bính Thân), hưởng thọ 72 tuổi.

Lễ nhập quan và lễ viếng linh hồn Cụ Gioan Nguyễn Xuân Chũng đã được cử hành vào lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 12 năm 2016.

Nghi thức Lễ an táng và tưởng nhớ Cụ Gioan Nguyễn Xuân Chũng được cử hành vào lúc 9 giờ 30, ngày Chủ nhật 18/12/2016 tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thi hài Cụ Gioan Nguyễn Xuân Chũng đã được an táng tại Vườn thánh Giáo xứ Tân Độ cùng ngày.

Cộng đoàn Giáo dân Giáo xứ Tân Độ, Nhóm xa quê Tân Độ và bà con đồng hương Tân Độ xin hiệp thông chia buồn cùng Gia khuyến. Xin tất cả chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cụ Gioan được sớm hưởng nhan Thánh Chúa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: