Một số hình ảnh sửa Nhà xứ Giáo xứ Tân Độ

170315.13Cùng với việc trùng tu Nhà thời giáo xứ Tân Độ, nhiệm vụ trọng tâm không kém là sửa sang lại Nhà xứ của Giáo xứ. Nhà xứ Giáo xứ có tuổi đời tương đương với Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ và là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của Giáo xứ sau Nhà thờ. Nhà xứ thiết kế với kiểu biệt thự của Châu âu với hành lang và cửa sổ chạy chung quanh nhà, nhà có hai tầng và có hai cửa chính thông nhau giữa hai sân khuôn viên ngôi nhà. Ở tầng 1 có 02 phòng làm việc mà bà con giáo dân thường gọi là Phòng khách, nơi đây dùng để tiếp khác của các linh mục và cũng là nơi họp, bàn công việc của Giáo xứ. Tầng trên cũng có hai phòng với diện tích như tầng 1 và là nơi ở của các linh mục. Continue reading