Một số hình ảnh thánh lễ Phong chức Phó tế cho thầy Giuse Đặng Anh Việt

170320.5Cộng đoàn Dân Chúa, Giới trẻ Giáo xứ Tân Độ hân hoan chúc mừng thầy phó tế Giuse Đặng Anh Việt đã được Chúa thương chọn làm tôi tớ của Chúa. Hạnh phúc nhân lên gấp bội khi ngày thầy được Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đặt tay phong chức Phó tế cho Thầy Giuse Đặng Anh Việt và 09 thầy khác diễn ra trong ngày Giáo hội hoàn vũ kính mừng lễ Thánh Giuse – cũng là quan thầy của thầy Giuse Đặng Anh Việt. Nguyện xin Chúa tuôn đổ xuống trên Thầy Giuse muôn ơn phúc của Ngài. Xin Chúa gìn giữ và che chở thầy trong mọi lúc, mọi nơi trên con đường thầy đã chọn.

170320

Continue reading