Một số hình ảnh xưng tội, rước lễ lần đầu của các em thiếu nhi Giáo xứ Tân Độ

IMG_4916Sau khi trải qua chương trình học hỏi giáo lý 33 em trong Giáo xứ Tân Độ đã đủ điều kiện lãnh nhận bí tích xưng tội rước lễ lần đầu. Cha giám quản và qúy Sơ đã giúp các cháu chuẩn bị rất kỹ cả tâm hồn và thể xác để đón nhận bí tích xưng tội rước lễ lần đầu. Trước đó hai ngày các em đã có buổi tĩnh tâm do Cha giám quản hướng dẫn, trong giờ tĩnh tâm, sám hối có cả phụ huynh các em cùng đồng hành để giúp các em có có thêm sự tự tin trong việc chuẩn bị tâm hồn. Ngày thứ hai là ngày các em lãnh nhận bí tích giải tội, khi các em vào toà giải tội thì vẫn có sự đồng hành của cha mẹ khi trực tiếp các em được bố mẹ dẫn lên tòa giải tội trong khung cảnh trang nghiêm, sự hóa hức, hồi hội nhưng cũng tràn đầy niềm vui thể hiện trên khuân mặt của các em và của cả cha mẹ các em. Trong những ngày này các em được sống thân tình với chúa qua các buổi cầu nguyện trước khi lãnh nhận bí tích minh và máu thánh Chúa. Continue reading