Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse – Quan thầy của Hội gia trưởng Gx Tân Độ

IMG_1333 (1)Cùng với giáo hội hoàn vũ mừng lễ thánh cả Giuse (19/3/2018), hội gia trưởng Giáo xứ Tân Độ long trọng tổ chức mừng lễ Thánh Giuse – Đấng bổn mạng của Hội gia trưởng. Trước đó, để chuẩn bị cho ngày mừng lễ quan thầy của Hội gia trưởng đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho từng Hội viên, Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn đã tổ chức tĩnh tâm cho Hội gia trưởng, ban bí tích hoà giải và tổ chức giờ chầu thánh thể. Trước đó, Hội Gia trưởng cũng đã họp và bầu ra được Ban chấp hành mới thay cho Ban chấp hành cũ đã hết nhiệm kỳ sau 02 năm phục vụ. Continue reading