Giáo xứ Tân Độ thi giáo lý mừng Đại lễ Phục sinh

IMG_2102Chúa nhật phục sinh ngày 1/4/2018 cùng với toàn thể giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Tân Độ hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh. Trong niềm hân hoan của ngày đại lễ mừng Chúa Gieessu phục sinh, Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn và Hội đồng mục vụ Giáo xứ đã tổ chức ngày thi giáo lý trong toàn Giáo xứ, sau một thời gian 40 ngày chay thánh mọi người hăng say học hỏi giáo lý theo chương trình của giáo phận với mục đích khơi dậy và củng cố Đức Tin theo truyển thống tốt đẹp, đạo đức mà các cha ông đi trước để lại  với lòng yêu mến, tôn thờ Thiên Chúa.

Continue reading