Giáo xứ Tân Độ rước kiệu tôn vinh Thánh thể

IMG_3439Hôm nay Chúa Nhật lễ kính mình và máu chúa KiTô, vào lúc 17h30, sau thánh lễ chiều Chúa Nhật, Giáo xứ Tân Độ đã long trọng tổ chức cuộc rước tôn vinh mình thánh Chúa chung quanh làng.  Đoàn rước đi đầu là thánh gia nến cao sau đó là các em thiếu nhi và các hội đoàn theo thứ tự cuối cùng là cha chủ tế cung nghinh thánh thể, bắt đầu từ nhà thờ và đi qua ba đền của ba xóm trong làng, qua mỗi đền đoàn rước và cha chủ tế đều dừng lại để thờ lạy Chúa.

Đọc tiếp