THƯ MỜI

z1026980853491_838c4cbb7e4dda1dd2b39699c48f004cGiáo phận Hà Nội

Giáo xứ Tân Độ

THƯ MỜI

Trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria Hồn xác lên trời – quan thầy. Tri ân Quý đấng bậc Tổ tiên, Thân nhân và Ân nhân.

Kính thưa Quý vị:

Trong quá trình gần ba năm trung tu nhà thờ Tân Độ, đã được Quý bề trên Giáo phận, mọi người dân trong và ngoài giáo xứ cũng như quý Ân nhân đã chung tay giúp sức đến nay đã gần hoàn thiện.

Đọc tiếp