Video giới thiệu về sửa Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ

Thiếu nhi giáo xứ Tân Độ thi giáo lý tổng kết năm học

IMG_3653Vừa qua nhằm đánh giá tổng kết sau một năm học hỏi chương trình giáo lý của giáo phận, Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn và Ban giáo lý giáo xứ Tân Độ đã tổ chức ngày thi giáo lý cho tất cả các lớp giáo lý từ nghành ấu cho đến lớp lịch sử cứu độ.

Continue reading