Thiệp mời bà con đồng hương và Ân nhận về dự lễ tạ ơn của Giáo xứ Tân Độ

z1071053643588_212297eba5e499a0e13c1092c381dd16Kính thưa: Quý vị

Trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria Hồn xác lên trời, Tri ân các đấng bậc, tổ tiên, thân nhân và ân nhân, Giáo xứ Tân Độ chúng con trân trọng kính mời Quý vị Đồng hương, Thân nhận và Ân nhận tới hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng và hoàn thành trung tu nhà thờ Tân Độ.

Thánh lễ được Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục Hà Nội chủ sợ vào hồi 9 giờ 30 (thứ tư) ngày 15 tháng 8 năm 2018. Sau Thánh lễ, kính mời Quý Cha và Quý khách dùng bữa tiệc thân mật cùng với Giáo xứ Tân Độ chúng tôi.

TM. Hội đồng Giáo xứ                                                    Linh mục quản xứ

Trùm trưởng                                                                     (Đã ký)

(đã ký)

Đỗ Minh Đạt                                                                   Giuse Phạm Đức Văn

z1071053622778_539cdbbef20aeb4fc2d4fe51a3fc4029z1071053643588_212297eba5e499a0e13c1092c381dd16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: