Thánh lễ Thành lập xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ Tân Độ

IMG_4442Sau khi chấp nhận thỉnh nguyện thư xin gia nhập liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể của cha Giuse Phạm Đức Văn – Giám quản giáo xứ Tân Độ, cha Giuse Vũ Thanh Cảnh – Tuyên uý liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Tổng giáo phận Hà Nội đã về chủ sự nghi thức tuyên hứa và dâng thánh lễ lúc 15 giờ ngày 5/8/2018 tức Chúa Nhật XVIII thường niên.

Cùng đồng tế với cha Tuyên uý có cha Anntôn Trịnh Duy Công là cha tuyên uý hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh thể giáo hạt Phú Xuyên và cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn. Sau phần chia sẻ lời Chúa, Cha Tuyên uý liên đoàn đã trao quyết định chấp nhận Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ Tân Độ, lấy tên là : “Đức Maria Trinh Nữ Vương” và trao khăn cho cha Giuse Phạm Đức Văn làm Tuyên uý xứ đoàn. Trước sự chứng kiến của cha Tuyên uý liên đoàn, Quý cha đồng tế và cộng đoàn giáo xứ, ban điều hành cùng với các em đã tuyên hứa xin gia nhập gia đình Thiếu nhi Thánh thể Tổng giáo phận. Continue reading