Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 100 nămxây dựng Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ 1918-2018

Advertisements