Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường niên – Năm C

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire

Chua hoa banh ra nhieuDeuxième livre des Rois 5,14-17.

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole de l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié !
Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. »

Continue reading

Evangile au quotidien : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire, Année C

Go cuaLivre d’Isaïe 66,18-21.

Avec leurs actions et leurs pensées. Moi, je viens rassembler toutes les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire :
je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations, vers Tarsis, Pouth et Loud, Mèshek, Rosh, Toubal et Yavane, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường niên – Năm C

Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường niên – Năm C

Lời Chúa Chúa Nhật 15 Quanh Năm Năm C – Evangile au quotidien : Quinzième dimanche du temps ordinaire

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I: Ðnl 30, 10-14

“Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường niên – Năm C

Daily Gospel : July 10, 2016 – Fifteenth Sunday in Ordinary Time – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBook of Deuteronomy 30:10-14.

Moses said to the people: “If only you would heed the voice of the LORD, your God, and keep his commandments and statutes that are written in this book of the law, when you return to the LORD, your God, with all your heart and all your soul.
“For this command which I enjoin on you today is not too mysterious and remote for you.

Continue reading

Daily Gospel : June 19, 2016 – Twelfth Sunday in Ordinary Time – Year C

 Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Zechariah 12:10-11.13:1.

Thus says the LORD:
I will pour out on the house of David
and on the inhabitants of Jerusalem
a spirit of grace and petition;
and they shall look on him whom they have pierced,
and they shall mourn for him as one mourns for an only son,
and they shall grieve over him as one grieves over a firstborn.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường niên – Năm C

Suy Niệm Chúa Nhật 11 Thường niên – Năm C

Daily Gospel : June 5, 2016 – Tenth Sunday in Ordinary Time – Year C

 Daily Mass Reading :

Chua sang tao con nguoi1st book of Kings 17:17-24.

Some time later the son of the mistress of the house fell sick, and his sickness grew more severe until he stopped breathing.
So she said to Elijah, “Why have you done this to me, O man of God? Have you come to me to call attention to my guilt and to kill my son?”

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 10 Thường niên – Năm C

Daily Gospel : June 3, 2016 – The Most Sacred Heart of Jesus – Solemnity – Year C

Daily Mass Reading :

Trai tim Chua GiesuBook of Ezekiel 34:11-16.

For thus says the Lord GOD: I myself will look after and tend my sheep.
As a shepherd tends his flock when he finds himself among his scattered sheep, so will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they were scattered when it was cloudy and dark.

Continue reading

Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C – Sacré-Cœur de Jésus, solennité

Trai tim Chua GiesuBài Ðọc I: Ed 34, 11-16

“Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ họp chúng từ khắp mặt đất, và đưa chúng vào đất của chúng.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật 10 Quanh Năm Năm C – Dixième dimanche du temps ordinaire

Chua lam song lai nguoi con trai cua ba goa o NaimBài Ðọc I: 1 V 17, 17-24

“Ðây, con trai bà sống lại rồi đây”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, con trai bà chủ nhà đau liệt, cơn bệnh nguy kịch đến nỗi chẳng còn hơi thở. Bà ấy liền nói với Êlia rằng: “Thưa người của Thiên Chúa, giữa tôi với ông có liên can gì? Ông đến nhà tôi để khơi lại những tội của tôi và giết chết con tôi sao?” Êlia đáp lại: “Bà hãy giao con bà cho tôi”. Rồi ông bế lấy đứa trẻ từ lòng mẹ nó, mang lên trên lầu nơi ông cư trú và đặt nó lên giường ông.

Continue reading

Chúa Nhật VII PS – Lễ Thăng Thiên – Năm C : Chứng nhân

Chua sang tao con nguoiDù chỉ là một nữ tu sáng lập đơn côi ban đầu, mẹ Têrêsa đã làm nên phép lạ cho dòng Thừa Sai Bác Ai của mẹ lên đến 4000 nữ tu, 450 sư huynh và hàng ngàn người ngoại giáo ngày đêm xuôi ngược tiếp tục công việc nhân ái của mẹ, với 600 cơ sở và 126 quốc gia trên thế giới. Từ ngày thành lập từ năm 1950 đến nay mỗi năm nhà dòng của mẹ đã giúp nuôi 50.000 gia đình nghèo, dạy dỗ cho 20.000 trẻ em và săn sóc cho 90.000 người mắc bệnh phong cùi trong các bệnh viện riêng ở 10 quốc gia. Các trẻ em mồ côi mà mẹ đã nuôi dạy từ hơn nửa thế kỷ nay nhiều không kể xiết.

Continue reading

Chúa Nhật VII PS – Lễ Thăng Thiên – Năm C : Niềm hy vọng nước trời – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua len  troiCó nhiều người nghĩ thế giới chỉ bó gọn trong trái đất và con người chỉ thuộc về mặt đất. Nhưng không phải thế. Hôm nay, Chúa Giêsu lên trời là một bằng chứng cho niềm hy vọng của ta.

Việc Chúa Giêsu lên trời bảo cho ta biết rằng ngoài trái đất còn có trời. Ngoài cõi nhân sinh nhỏ hẹp còn có cõi thần linh bao la. Ngoài cuộc sống trần gian mau qua còn có cuộc sống thiên đàng vĩnh cửu.

Continue reading

Daily Gospel : May 8, 2016 – Seventh Sunday of Easter – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emActs of the Apostles 7:55-60.

But he, filled with the holy Spirit, looked up intently to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God,
and he said, “Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God.”
But they cried out in a loud voice, covered their ears, and rushed upon him together.

Continue reading

Daily Gospel : May 1, 2016 – Sixth Sunday of Easter – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va Thanh PheroActs of the Apostles 15:1-2.22-29.

Some who had come down from Judea were instructing the brothers, “Unless you are circumcised according to the Mosaic practice, you cannot be saved.”
Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them, it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and presbyters about this question.

Continue reading