Daily Gospel : October 9, 2015

Loi ChuaDaily Gospel: Octorber 9, 2015

Friday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time
Lectionary: 465

Reading 1 Jl 1:13-15; 2:1-2

Gird yourselves and weep, O priests!
wail, O ministers of the altar!

Hai con đường

di mot ngay dang hoc mot sang khon1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,

chẳng bước vào đường quân tội lỗi,

không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

 (2) nhưng vui thú với lề luật Chúa,

nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

  Đọpc tiếp

Lời “Tạ Ơn” trong Kinh Thánh

Cau nguyenSáng Thế Ký – Chương 29 –

35Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói: “Phen này, tôi sẽ tạ ơn ĐỨC CHÚA”, vì thế bà đặt tên cho nó là Giu-đa. Rồi bà thôi không sinh đẻ nữa.

Lê Vi – Chương 7 –

12Nếu tiến dâng hy lễ kỳ an kèm với lễ tạ ơn, thì cùng với hy lễ tạ ơn, phải tiến dâng bánh ngọt không men nhào với dầu, bánh tráng không men phết dầu và tinh bột trộn kỹ làm thành bánh nhào với dầu.

Đọc tiếp

Kính sợ Ðức Chúa trong thử thách gian truân

hoa-tao1.jpg1 Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Ðức Chúa,

thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

2 Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,

đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.

Đọc tiếp