Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Le dauBài Ðọc I: Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9

“Chúa đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, và cho họ dầu hoan lạc”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: Vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương; báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân; công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, và ngày báo oán của Thiên Chúa chúng ta; an ủi mọi kẻ ưu phiền, đem cho các kẻ buồn phiền ở Sion triều thiên thay tro bụi, dầu vui mừng thay tang chế, áo hân hoan thay tâm hồn sầu muộn.

Continue reading

Daily Gospel : March 23, 2016 – Wednesday of Holy Week

Daily Mass Reading :

Giuda et cac thay thuong teBook of Isaiah 50:4-9a.

The Lord GOD has given me a well-trained tongue, That I might know how to speak to the weary a word that will rouse them. Morning after morning he opens my ear that I may hear;
And I have not rebelled, have not turned back.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh – Evangile au quotidien : Le mercredi saint

Giuda iscariotBài Ðọc I: Is 50, 4-9a

“Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”.

(Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu, tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi.

Continue reading

Daily Gospel : March 22, 2016 – Tuesday of Holy Week

Daily Mass Reading :

Chua Giesu  noi ve su ra di cua NguoiBook of Isaiah 49:1-6.

Hear me, O islands, listen, O distant peoples. The Lord called me from birth, from my mother’s womb he gave me my name.
He made of me a sharp-edged sword and concealed me in the shadow of his arm. He made me a polished arrow, in his quiver he hid me.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh – Evangile au quotidien : Le mardi saint

Chua day cac tong doBài Ðọc I: Is 49, 1-6

“Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”.

(Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”.

Continue reading

Daily Gospel : March 20, 2016 – Palm Sunday of the Lord’s Passion – Year C

Daily Mass Reading :

Thanh giaAt the Procession with Palms – Gospel Lk 19:28-40

Jesus proceeded on his journey up to Jerusalem.
As he drew near to Bethphage and Bethany
at the place called the Mount of Olives,
he sent two of his disciples.
He said, “Go into the village opposite you,
and as you enter it you will find a colt tethered
on which no one has ever sat.
Untie it and bring it here.

Evangile au quotidien : Dimanche des Rameaux et de la Passion

Entrée messianique du Seigneur à Jérusalem : (Lc 19, 28-40)

Don tiep Chua vao thanh GierusalemÉvangile de Jésus Christ selon saint Luc

    En ce temps-là,
    Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
    Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie,
près de l’endroit appelé mont des Oliviers,
il envoya deux de ses disciples,
    en disant :
« Allez à ce village d’en face.
À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché,
sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le.

Continue reading

Daily Gospel : March 19, 2016 – Saint Joseph, Husband of the Blessed Virgin Mary – Solemnity

Daily Mass Reading :

Thanh Giuse2nd book of Samuel 7:4-5a.12-14a.16.

That night the LORD spoke to Nathan and said:
“Go, tell my servant David, ‘Thus says the LORD: Should you build me a house to dwell in?
And when your time comes and you rest with your ancestors, I will raise up your heir after you, sprung from your loins, and I will make his kingdom firm.

Continue reading

Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn MP3 : Lời cầu

Thanh gia

01. Hướng lên quê trời : http://tinmungmedia.net/THANHCA/06.%20Nam%202014/thang04/Loicau_NSTheThong/Loicau_files/01.HuongLenQueTroi--CaDoanSaoMai.mp3

02. Xin thương xót : http://tinmungmedia.net/THANHCA/06.%20Nam%202014/thang04/Loicau_NSTheThong/Loicau_files/02.XinThuongXot--CaDoanSaoMai.mp3

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Kiệu Lá:

dang thanh giaBài Phúc Âm: Lc 19, 28-4

“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con “Tại sao các ông mở dây?”, thì hãy nói thế này: “Vì Chúa cần dùng đến nó”. Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 19 tháng 3 Lễ Thánh Cả Giuse – Evangile au quotidien : Solennité de saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de l’Église universelle

Thanh GiuseBài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

“Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người”.

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời.

Continue reading

Daily Gospel : March 16, 2016 – Wednesday of the Fifth Week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua giang day dan chúngBook of Daniel 3:14-20.91-92.95.

King Nebuchadnezzar said: “Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you will not serve my god, or worship the golden statue that I set up?
Be ready now to fall down and worship the statue I had made, whenever you hear the sound of the trumpet, flute, lyre, harp, psaltery, bagpipe, and all the other musical instruments; otherwise, you shall be instantly cast into the white-hot furnace; and who is the God that can deliver you out of my hands?”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 5e semaine de Carême

Chua day dan chungBài Ðọc I: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95

“Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói rằng: “Hỡi Sidrach, Misach và Abđênagô, có phải các ngươi không chịu thờ các thần của ta và lạy tượng vàng ta đã dựng không? Vậy nếu các ngươi đã sẵn sàng, thì lúc nghe tiếng kèn, tiếng huyền cầm, tiếng còi, quyển sáo và các thứ nhạc khí, các ngươi phải sấp mình thờ lạy tượng ta đúc.

Continue reading

Daily Gospel : March 15, 2016 – Tuesday of the Fifth Week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuBook of Numbers 21:4-9.

From Mount Hor the children of Israel set out on the Red Sea road, to by-pass the land of Edom. But with their patience worn out by the journey,
the people complained against God and Moses, “Why have you brought us up from Egypt to die in this desert, where there is no food or water? We are disgusted with this wretched food!”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật V Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le lundi de la 5e semaine de Carême

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I: Ðn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 (Bài dài)

“Ðây tôi phải chết, dù tôi không làm điều họ vu khống cho tôi”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, có một người đàn ông ở Babylon tên là Gioakim cưới bà vợ tên là Susanna, con của Helcia, bà rất xinh đẹp và có lòng kính sợ Chúa, vì cha mẹ bà là những người công chính, đã dạy con cho biết giữ luật Môsê. Lúc đó Gioakim rất giàu có, ông có một khu vườn gần nhà ông, các người Do-thái năng lui tới nhà ông, vì ông là người đáng kính hơn mọi người khác.

Continue reading

Daily Gospel : March 14, 2016 – Monday of the Fifth Week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua va cac em nhoBook of Daniel 13:1-9.15-17.19-30.33-62.

In Babylon there lived a man named Joakim,
who married a very beautiful and God-fearing woman, Susanna, the daughter of Hilkiah;
her pious parents had trained their daughter according to the law of Moses.
Joakim was very rich; he had a garden near his house, and the Jews had recourse to him often because he was the most respected of them all.

Continue reading

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C : Lòng thương xót

Chua Giesu va cac treTrong cuộc đời của mình, chúng ta có khuynh hướng đưa ra một giá trị cao hơn về nhân đức tốt lành – sự tử tế rõ rệt, thông thường và diễn ra hằng ngày. Khi nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta cảm thấy tiếc nuối, khi nhớ đến những hành vi thiếu sự tử tế. Nhưng khi nhớ lại những hành động ân cần tận tuỵ của mình, thì đó thật là những giây phút đáng yêu. Sự tử tế chủ yếu là lẽ công bằng đích thực. Đức Giêsu đặc biệt thương cảm đối với những kẻ mà người ta đưa ra cho Người phán xét. Một ví dụ kinh điển là câu chuyện nói về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.

Continue reading

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C : Lòng thương xót của Thiên Chúa – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua sang tao con nguoiCàng đi sâu vào mùa Chay, ta càng đi sâu vào tình yêu của Thiên Chúa. Tuần trước ta đã được tắm gội trong tình yêu tràn trề của người cha nhân hậu. Tuần này ta lại được hưởng nếm lòng khoan dung nhân hậu của Chúa Giêsu.

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày một phiên toà. Bị cáo là người phụ nữ. Nguyên cáo là các Kinh sư và những người Pharisêu. Tội phạm là tội ngoại tình. Bản án là tử hình bằng cách ném đá. Thực ra họ không cần đến Chúa Giêsu làm quan toà.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C

Daily Gospel : March 13, 2016 – Fifth Sunday of Lent – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu thay day chúng taBook of Isaiah 43:16-21.

Thus says the LORD, who opens a way in the sea and a path in the mighty waters,
Who leads out chariots and horsemen, a powerful army, Till they lie prostrate together, never to rise, snuffed out and quenched like a wick.

Continue reading