Chúa Nhật I – Năm C – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa : Con Chúa

Chua Giesu va cac treKhi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Chúa. Thế nhưng, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc khi được làm con cái Chúa hay không? Chúng ta có lấy Chúa làm chọn lựa căn bản, làm cùng đích của cuộc đời hay không? Nói đến điểm này, tôi nhớ lại câu chuyện giữa chàng thanh niên và thánh Philipphê Nêri như sau:

Continue reading

Chúa Nhật I – Năm C – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa : Phép rửa khiêm nhường – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua Giesu thay day chúng taSông Gio-đăng, tiếng Do Thái là “yarad” có nghĩa là đi xuống. Sông Gio-đăng phát nguồn từ ngọn núi Héc-mon ở độ cao 520m. suốt 220km đường dài dòng sông không ngừng đi xuống. Thoạt tiên sông chảy vào hồ Hu-lê chỉ còn 68m trên mực nước biển. Kế đó sông chảy vào biển hồ Galilê, nơi Chúa Giêsu thường qua lại, và các tông đồ thường chài lưới. Ở đây lòng hồ sâu 212m dưới mực nước biển. Sông tiếp tục chảy xuống miền Nam, đổ vào Biển Chết. Ở đây độ sâu là 394m dưới mức nước biển. Có thể nói đây là điểm thấp nhất của địa cầu.

Continue reading

Daily Gospel : January 10, 2016 – The Baptism of the Lord – Feast – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Ba NgoiBook of Isaiah 40:1-5.9-11.

Comfort, give comfort to my people, says your God.
Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her service is at an end, her guilt is expiated; Indeed, she has received from the hand of the LORD double for all her sins.

Continue reading

Lời Chúa Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C – Evangile au quotidien : Fête du Baptême de Notre Seigneur

Phep rua toi cua Chua GiesuBài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Continue reading

Daily Gospel : January 6, 2016 – Wednesday after Epiphany

Daily Mass Reading :

Chua to uy quyen cua Nguoi tren bienFirst Letter of John 4:11-18.

Beloved, if God so loved us, we also must love one another.
No one has ever seen God. Yet, if we love one another, God remains in us, and his love is brought to perfection in us.
This is how we know that we remain in him and he in us, that he has given us of his Spirit.
Moreover, we have seen and testify that the Father sent his Son as savior of the world.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh – Evangile au quotidien : Mardi du temps de Noël après l’Épiphanie

Vinh danh Thien Chua tren troiBài Ðọc I: 1 Ga 4, 7-10

“Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không thương yêu, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống.

Continue reading

Daily Gospel : January 5, 2016 – Tuesday after Epiphany

Daily Mass Reading :

Chua Giesu day cac tong doFirst Letter of John 4:7-10.

Beloved, let us love one another, because love is of God; everyone who loves is begotten by God and knows God.
Whoever is without love does not know God, for God is love.
In this way the love of God was revealed to us: God sent his only Son into the world so that we might have life through him.
In this is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son as expiation for our sins.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 31 tháng 12 – Evangile au quotidien : 7e jour dans l’Octave de Noël

Le Chua Giang Sinh 2012Bài Ðọc I: 1 Ga 2, 18-21

“Các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, do đó chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết. Họ ở giữa chúng ta mà ra, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất cả mọi người đều thuộc về chúng ta.

Continue reading

Daily Gospel : Friday, January 1, 2015 – The Blessed Virgin Mary, the Mother of God – Solemnity

Daily Mass Reading :

Maria Me Thien ChuaBook of Numbers 6:22-27.

The LORD said to Moses :
“Speak to Aaron and his sons and tell them: This is how you shall bless the Israelites. Say to them:
The LORD bless you and keep you!
The LORD let his face shine upon you, and be gracious to you!

Continue reading

Lời Chúa Ngày 6 tháng Giêng – Lễ Hiển Linh – Evangile au quotidien : Épiphanie du Seigneur

Ba vua dang le vatBài Ðọc I: Is 60, 1-6

“Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.

Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.

Continue reading

Ngày 1 tháng Giêng – Lời Chúa Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa – Evangile au quotidien : Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu

toan-canh-nha-tho-dem-giao-thuaBài Ðọc I: Ds 6, 22-27

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con”. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Continue reading

Daily Gospel : Wednesday, December 30, 2015 – The 6th Day in the Octave of Christmas

 Daily Mass Reading : http://ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/15_12_30.mp3

Noel -   anh sangFirst Letter of John 2:12-17.

I am writing to you, children, because your sins have been forgiven for his name’s sake.
I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have conquered the evil one.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 30 tháng 12 – Evangile au quotidien : 6e jour dans l’Octave de Noël

Chua Giang SinhBài Ðọc I: 1 Ga 2, 12-17

“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con được tha vì danh Người.

Hỡi các phụ huynh, ta viết cho các con, vì các con đã nhận biết Ðấng vẫn có từ ban đầu.

Hỡi các thiếu niên, ta viết cho các con, vì các con đã chiến thắng quỷ dữ.

Hỡi các trẻ nhỏ, ta viết cho các con, vì các con đã nhận biết Chúa Cha.

Continue reading

Daily Gospel : December 25, 2015 – The Nativity of the Lord (Christmas), Mass during the Day – Solemnity December 25, 2015

Daily Mass Reading :

giang sinh o giao xu Tan DoBook of Isaiah 52:7-10.

How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings glad tidings, Announcing peace, bearing good news, announcing salvation, and saying to Zion, “Your God is King!”
Hark! Your watchmen raise a cry, together they shout for joy, For they see directly, before their eyes, the LORD restoring Zion.
Break out together in song, O ruins of Jerusalem! For the LORD comforts his people, he redeems Jerusalem.

Continue reading

Daily Gospel : December 24, 2015 – The Nativity of the Lord (Christmas), Mass at Midnight – Solemnity

Daily Mass Reading :

Le Chua Giang Sinh 2012Book of Isaiah 9:1-6.

The people who walked in darkness have seen a great light; Upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone.
You have brought them abundant joy and great rejoicing, As they rejoice before you as at the harvest, as men make merry when dividing spoils.

Continue reading

Liên Khúc Nhạc Giáng Sinh – Album nhạc Noel 2015 – 2016

Nhạc Noel – Giáng Sinh Hay Nhất 2015 Mừng Chúa Giáng Sinh

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B : Sứ mệnh của người đã chịu … ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Me Maria va Chua Giesu1) Hình ảnh về một Đấng Cứu Thế khiêm nhường tự hạ

Trong khi dân Do Thái mong chờ một Đấng Cứu Thế oai phong lẫm liệt, thì Đức Giêsu xuất hiện công khai lần đầu tiên trong sự khiêm nhường thống hối. Lúc ấy, Gioan rao giảng sự ăn năn sám hối. Đoàn lũ dân chúng đông đảo kéo đến với ông để xin chịu phép rửa thống hối. Hòa mình vào đoàn lũ những con người tự nhận mình tội lỗi ấy, Đức Giêsu âm thầm khiêm tốn xếp hàng chờ được rửa tội. Thật là lạ lùng.

Đọc tiếp

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B : Con yêu dấu

Chua Giesu cau nguyenTheo các nhà chú giải, Chúa Giêsu đã hạ mình xuống, chấp nhận thân phận tội nhân để xin Gioan Tiền hô làm phép rửa. Thế nhưng, cũng chính nhờ đó, Ngài đã thánh hóa nước và ban cho nước một hiệu quả kỳ diệu đó là trao ban ơn sủng. Hay nói cách khác, chính nhờ đó Ngài đã thiết lập bí tích Rửa tội.

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm B