Daily Gospel : May 15, 2016 – Pentecost Sunday – Solemnity – Year C

Daily Mass Reading :

Giao hoi don nhan Chua Thanh ThanActs of the Apostles 2:1-11.

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together.
And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were.
Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien: Le vendredi de la 7e semaine de Pâques

Chua goi 12 tong doBài Ðọc I: Cv 25, 13-21

“Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: “Ở đây có một người tù Phêlixê để lại. Lúc tôi ở Giêrusalem, các thượng tế và kỳ lão Do-thái đã đến xin tôi lên án hắn. Tôi đã trả lời với họ rằng: “Người Rôma không có thói quen lên án người nào trước khi bị cáo đối diện với nguyên cáo, và có cơ hội bào chữa để thanh minh tội mình”.

Continue reading

Daily Gospel : May 13, 2016 – Friday of the Seventh week of Easter

 Daily Mass Reading :

Chua goi cac tong do dau tienActs of the Apostles 25:13b-21.

King Agrippa and Bernice arrived in Caesarea on a visit to Festus.
Since they spent several days there, Festus referred Paul’s case to the king, saying, “There is a man here left in custody by Felix.
When I was in Jerusalem the chief priests and the elders of the Jews brought charges against him and demanded his condemnation.

Continue reading

Daily Gospel : May 12, 2016 – Thursday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhActs of the Apostles 22:30.23:6-11.

Wishing to determine the truth about why Paul was being accused by the Jews, the commander freed him and ordered the chief priests and the whole Sanhedrin to convene. Then he brought Paul down and made him stand before them.
Paul was aware that some were Sadducees and some Pharisees, so he called out before the Sanhedrin, “My brothers, I am a Pharisee, the son of Pharisees; (I) am on trial for hope in the resurrection of the dead.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 7e semaine de Pâques

Chua Ba NgoiBài Ðọc I: Cv 22, 30; 23, 6-11

“Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài, và truyền lệnh cho các thượng tế và toàn thể công nghị họp lại, rồi dẫn Phaolô đến đứng trước mặt họ. Phaolô biết có một số người thuộc phe Sađốc, và một số khác thuộc phe biệt phái, nên kêu lớn tiếng giữa công nghị rằng: “Thưa anh em, tôi là biệt phái, con của người biệt phái, tôi bị xét xử vì niềm hy vọng và vì sự sống lại của những người đã chết”.

Continue reading

Evangile au quotidien : Pentecôte

Chua Thanh Than, nguon mach tinh yeuLivre des Actes des Apôtres 2,1-11.

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Thánh Lễ Vọng:

Chua Thanh ThanCác bài đọc này đọc trong Thánh Lễ cử hành vào chiều thứ Bảy, hoặc trước hay sau Kinh Chiều I của Chúa Nhật lễ Hiện Xuống.

Bài Ðọc I: Xh 19,3-8a. 16-20b

“Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai”

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa.

Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacób, và thông báo cho con cái Israel thế này: “Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai cập.

Continue reading

Daily Gospel : May 10, 2016 – Tuesday of the Seventh week of Easter

 Daily Mass Reading :

Chua GiesuActs of the Apostles 20:17-27.

From Miletus Paul had the presbyters of the Church at Ephesus summoned.
When they came to him, he addressed them, “You know how I lived among you the whole time from the day I first came to the province of Asia.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mardi de la 7e semaine de Pâques

Chua va cac em nhoBài Ðọc I: Cv 20, 17-27

“Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn đến. Khi họ đến với ngài và hội họp, ngài nói với họ: “Các ông biết ngay tự ngày đầu khi tôi vào đất Tiểu Á, tôi đã cư xử thế nào với các ông trong suốt thời gian đó, tôi hết lòng khiêm nhường phụng sự Chúa, phải khóc lóc và thử thách do người Do-thái âm mưu hại tôi.

Continue reading

Daily Gospel : May 9, 2016 – Monday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treActs of the Apostles 19:1-8.

While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior of the country and came down to Ephesus where he found some disciples.
He said to them, “Did you receive the holy Spirit when you became believers?” They answered him, “We have never even heard that there is a holy Spirit.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le lundi de la 7e semaine de Pâques

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I: Cv 19, 1-8

“Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?”

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi họ: “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói”. Ngài lại hỏi: “Vậy các ngươi đã chịu phép rửa của ai?”

Continue reading

Chúa Nhật VII PS – Lễ Thăng Thiên – Năm C : Chứng nhân

Chua sang tao con nguoiDù chỉ là một nữ tu sáng lập đơn côi ban đầu, mẹ Têrêsa đã làm nên phép lạ cho dòng Thừa Sai Bác Ai của mẹ lên đến 4000 nữ tu, 450 sư huynh và hàng ngàn người ngoại giáo ngày đêm xuôi ngược tiếp tục công việc nhân ái của mẹ, với 600 cơ sở và 126 quốc gia trên thế giới. Từ ngày thành lập từ năm 1950 đến nay mỗi năm nhà dòng của mẹ đã giúp nuôi 50.000 gia đình nghèo, dạy dỗ cho 20.000 trẻ em và săn sóc cho 90.000 người mắc bệnh phong cùi trong các bệnh viện riêng ở 10 quốc gia. Các trẻ em mồ côi mà mẹ đã nuôi dạy từ hơn nửa thế kỷ nay nhiều không kể xiết.

Continue reading

Chúa Nhật VII PS – Lễ Thăng Thiên – Năm C : Niềm hy vọng nước trời – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua len  troiCó nhiều người nghĩ thế giới chỉ bó gọn trong trái đất và con người chỉ thuộc về mặt đất. Nhưng không phải thế. Hôm nay, Chúa Giêsu lên trời là một bằng chứng cho niềm hy vọng của ta.

Việc Chúa Giêsu lên trời bảo cho ta biết rằng ngoài trái đất còn có trời. Ngoài cõi nhân sinh nhỏ hẹp còn có cõi thần linh bao la. Ngoài cuộc sống trần gian mau qua còn có cuộc sống thiên đàng vĩnh cửu.

Continue reading

Daily Gospel : May 8, 2016 – Seventh Sunday of Easter – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emActs of the Apostles 7:55-60.

But he, filled with the holy Spirit, looked up intently to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God,
and he said, “Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God.”
But they cried out in a loud voice, covered their ears, and rushed upon him together.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm C – Evangile au quotidien : Septième dimanche de Pâques

Chua cau nguyen cho cac tong doBài Ðọc I: Cv 7, 55-59ab

“Tôi thấy Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Têphanô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: “Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông.

Continue reading

Daily Gospel : Wednesday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

Le Chua Ba NgoiActs of the Apostles 20:28-38.

At Miletus, Paul spoke to the presbyters of the Church of Ephesus: “Keep watch over yourselves and over the whole flock of which the holy Spirit has appointed you overseers, in which you tend the church of God that he acquired with his own blood.
I know that after my departure savage wolves will come among you, and they will not spare the flock.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 7e semaine de Pâques

Chua cau nguyen cho cac tong doBài Ðọc I: Cv 20, 28-38

“Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt các ông làm giám quản điều khiển giáo đoàn của Chúa đã được Người cứu chuộc bằng máu. Phần tôi, tôi biết rằng sau khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa các ông, chúng không dung tha đoàn chiên; và ngay giữa các ông sẽ có những kẻ ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ.

Continue reading

Daily Gospel : May 1, 2016 – Sixth Sunday of Easter – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va Thanh PheroActs of the Apostles 15:1-2.22-29.

Some who had come down from Judea were instructing the brothers, “Unless you are circumcised according to the Mosaic practice, you cannot be saved.”
Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them, it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and presbyters about this question.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Fête de sainte Catherine de Sienne, vierge, docteur de l’Eglise, copatronne de l’Europe

suy niem moi Chua moi ngayBài Ðọc I: Cv 15, 22-31

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội Thánh, chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: “Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia.

Continue reading

Daily Gospel : April 29, 2016 – Friday of the Fifth week of Easte

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doActs of the Apostles 15:22-31.

The apostles and presbyters, in agreement with the whole church, decided to choose representatives and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas, and Silas, leaders among the brothers.

Continue reading