Daily Gospel : December 23, 2015 – Wednesday of the Third week of Advent

Daily Mass Reading :

chua nhat thu 2 Mua vongBook of Isaiah 45:6b-8.18.21b-25.

So that toward the rising and the setting of the sun men may know that there is none besides me. I am the LORD, there is no other;
I form the light, and create the darkness, I make well-being and create woe; I, the LORD, do all these things.
Let justice descend, O heavens, like dew from above, like gentle rain let the skies drop it down. Let the earth open and salvation bud forth; let justice also spring up! I, the LORD, have created this.

Continue reading

Daily Gospel : Tuesday, December 22, 2015

Daily Mass Reading :

Duc Me tham vieng ba thanh Isave1st book of Samuel 1:24-28.

In those days Hannah brought Samuel with her, along with a three-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine, and presented him at the temple of the LORD in Shiloh.
After the boy’s father had sacrificed the young bull, Hannah, his mother, approached Eli
and said: “Pardon, my lord! As you live my lord, I am the woman who stood near you here, praying to the LORD.

Continue reading

Daily Gospel : Monday, December 21, 2015

Daily Mass Reading :

SuTham vieng cua Duc MeSong of Songs 2:8-14.

Hark! my lover–here he comes springing across the mountains, leaping across the hills.
My lover is like a gazelle or a young stag. Here he stands behind our wall, gazing through the windows, peering through the lattices.
My lover speaks; he says to me, “Arise, my beloved, my beautiful one, and come!
“For see, the winter is past, the rains are over and gone.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 21 tháng 12 Mùa Vọng – Férie de l’Avent : semaine avant Noël (21 déc.)

Duc me tham viengBài Ðọc I: Dc 2, 8-14

“Ðây người tôi yêu đến, nhảy qua núi”.

Bài trích sách Diễm Ca.

Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Ðó, người đứng sau vách nhà chúng tôi, ngó qua cửa sổ, nhìn vào chấn song.

Này người tôi yêu nói với tôi: “Hãy chỗi dậy, mau lên, bạn tình ta! Bồ câu ta, kiều nữ ta, hãy đến! Vì tiết đông đã qua, mưa phùn đã dứt. Trăm hoa đua nở trên đất chúng ta.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C- Evangile au quotidien : Quatrième Dimanche de l’Avent

Duc Me tham vieng ba thanh IsaveBài Ðọc I: Mk 5, 2-5a

“Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel”.

Bài trích sách Tiên tri Mikha.

Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel.

Continue reading

Daily Gospel : Thursday, December 17, 2015

Daily Mass Reading :

Chua-nhat-cua-niem-vuiBook of Genesis 49:2.8-10.

Jacob called his sons and said to them: “Assemble and listen, sons of Jacob, listen to Israel, your father.
“You, Judah, shall your brothers praise –your hand on the neck of your enemies; the sons of your father shall bow down to you.
Judah, like a lion’s whelp, you have grown up on prey, my son. He crouches like a lion recumbent, the king of beasts–who would dare rouse him?

Continue reading

Lời Chúa Ngày 17 tháng 12 Mùa Vọng – Férie de l’Avent : semaine avant Noël (17 déc.)

Gioi-tre-chuan-bi-Giang-sinBài Ðọc I: St 49, 2. 8-10

“Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời cha của các con. Giuđa, anh em con sẽ ca tụng con. Bàn tay con sẽ đè trên ót quân thù; con cái của cha con sẽ phục lạy con. Giuđa là sư tử con, hỡi con của cha, con đã chồm lên bắt mồi, con đã nằm xuống nghỉ ngơi, như giống sư tử đực, tựa nòi sư tử cái, ai dám khiêu khích nó? Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa, gậy chỉ huy không rời khỏi chân nó, cho đến lúc Ðấng thiên sai ngự đến, là Ðấng chư dân đợi trông”.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng – Evangile au quotidien : Mardi de la 3e semaine de l’Avent

chua nhat 26 nam BBài Ðọc I: Xp 3, 1-2. 9-13

“Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó”.

Trích sách tiên tri Xôphônia.

Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình.

Bấy giờ Ta sẽ cho dân Ta môi miệng thanh sạch để mọi người kêu cầu danh Chúa và nhất tâm phụng sự Người. Từ phía bên kia các sông xứ Ethiôpi, con cái những kẻ tha hương kêu cầu Ta, đem lễ vật đến dâng cho Ta.

Continue reading

Daily Gospel : December 15, 2015 – Tuesday of the Third week of Advent

Daily Mass Reading :

Yeu men Chua het long het linh hon.Book of Zephaniah 3:1-2.9-13.

Thus says the Lord: “Woe to the city, rebellious and polluted, to the tyrannical city!
She hears no voice, accepts no correction; In the LORD she has not trusted, to her God she has not drawn near.
For then I will change and purify the lips of the peoples, That they all may call upon the name of the LORD, to serve him with one accord;
From beyond the rivers of Ethiopia and as far as the recesses of the North, they shall bring me offerings.

Continue reading

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C : Chúng tôi phải làm gì? – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua nhat thu 3 mua vong nam CKhi nghe thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng, hàng đoàn người lũ lượt kéo đến xin chịu phép rửa ăn năn sám hối. Hơn thế nữa, họ còn muốn thay đổi cuộc đời nên ai cũng hỏi thánh nhân: “Chúng tôi phải làm gì?”. Thái độ của họ thành khẩn, đơn sơ, hiểu biết và đầy quyết tâm. Để trả lời, thánh nhân đưa ra những hướng dẫn thật cụ thể. Đó là:

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

Daily Gospel : December 13, 2015 – Third Sunday of Advent – Year C

Daily Mass Reading :

Chua nhat thu 3 mua vongBook of Zephaniah 3:14-18a.

Shout for joy, O daughter Zion! sing joyfully, O Israel! Be glad and exult with all your heart, O daughter Jerusalem!
The LORD has removed the judgment against you, he has turned away your enemies; The King of Israel, the LORD, is in your midst, you have no further misfortune to fear.
On that day, it shall be said to Jerusalem: Fear not, O Zion, be not discouraged!

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C – Evangile au quotidien : Troisième Dimanche de l’Avent

chua nhat thu 2 Mua vongBài Ðọc I: Xp 3, 14-18a

“Chúa sẽ hân hoan vì người”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi.

Continue reading

Daily Gospel : December 9, 2015 – Wednesday of the Second week of Advent

Daily Mass Reading :

Chua sang tao con nguoiBook of Isaiah 40:25-31.

To whom can you liken me as an equal? says the Holy One.
Lift up your eyes on high and see who has created these: He leads out their army and numbers them, calling them all by name. By his great might and the strength of his power not one of them is missing!

Continue reading

Daily Gospel : December 8, 2015 – The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary – Solemnity

Daily Mass Reading :

Le Me vo nhiem nguyen toiBook of Genesis 3:9-15.20.

After the man Adam had eaten from the tree, the LORD God called to the man and asked him, “Where are you?”
He answered, “I heard you in the garden; but I was afraid, because I was naked, so I hid myself.”
Then he asked, “Who told you that you were naked? You have eaten, then, from the tree of which I had forbidden you to eat!”
The man replied, “The woman whom you put here with me–she gave me fruit from the tree, so I ate it.”

Continue reading

Ngày 8 tháng 12 – Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Trọng – Evangile au quotidien : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Le truyen tinBài Ðọc I: St 3, 9-15. 20

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”.

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”.

Continue reading

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C : Chuẩn bị đón mừng Chúa đến

Chua nhat 1 mua vongNếu bây giờ đi thăm một thành phố lớn, chúng ta sẽ thấy những gian hàng thật lộng lẫy, những cây thông, những ông già Noel và những ánh đèn màu nhấp nháy. Nếu hỏi tại sao, lập tức chúng ta sẽ ghi nhận được câu trả lời:

– Lễ Giáng sinh đã gần tới.

Lễ Giáng sinh đối với nhiều người là một dịp để mua sắm, để tặng quà và để ăn nhậu. Họ tích cực chuẩn bị cho ngày lễ lới, nhưng chỉ là những sự chuẩn bị bên ngoài và mang tính cách phù phiếm. Đối với chúng ta thì khác.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C

Daily Gospel : December 6, 2015 – Second Sunday of Advent – Year C

Daily Mass Reading :

CN thu 2 Mua vongBook of Baruch 5:1-9.

Jerusalem, take off your robe of mourning and misery; put on the splendor of glory from God forever:
Wrapped in the cloak of justice from God, bear on your head the mitre that displays the glory of the eternal name.
For God will show all the earth your splendor:
you will be named by God forever the peace of justice, the glory of God’s worship.

Continue reading