Năm Tân Phúc Hóa Gia Đình : Đề tài ” Gia đình của Thiên Chúa “

Nam gia dinhLời Chúa: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel” (Mt 1, 23)

 Ý cầu nguyện: Tạ ơn Thiên Chúa đã đến chia sẻ phận người với chúng con trong một gia đình phàm nhân như chúng con.

 Bài ca ý lực: Cầu xin Thánh gia.

 1. Mẫu gương Thánh Gia

 – Thánh Gia của Đức Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse là Hội thánh tại gia nguyên thủy[1].

  Đọc tiếp