Thánh ca Giáng Sinh MP3 : Đêm Tình Thánh

01. Đêm Noel :

02. Huyền thoại một vì sao :

Nghe tiếp

Lời Chúa : Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Quanh Năm- Le mercredi de la 3e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua sai 72 mon de di rao giangBài Ðọc I : (năm II) 2 Sm 7, 4-17

 “Ta sẽ cho con của ngươi kế vị, và bảo đảm triều đại ngươi”.

 Trích sách Samuel quyển thứ hai.

 Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan lời này rằng: “Hãy đi và nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng? Vì từ ngày Ta dẫn dắt con cái Israel ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta không ở trong nhà, nhưng Ta di chuyển trong nhà tạm và trong trại.

Continue reading

Lời Chúa Ngày Mồng 1 Tết Âm Lịch

Nghe Đọc Lời Chúa :

hoa daoA. Thánh Lễ Tất NiênPhúc Âm: Lc 1, 39-55

 “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”.

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : January 28, 2014 – Tuesday of the Third week in Ordinary Time

Tuesday – Daily Mass Reading :

Chua Giesu va Thanh Phero2nd book of Samuel 6:12-15.17-19.

When it was reported to King David that the LORD had blessed the family of Obed-edom and all that belonged to him, David went to bring up the ark of God from the house of Obed-edom into the City of David amid festivities.

Continue reading

Lời Chúa : Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Quanh Năm – Le mardi de la 3e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Maria Me Thien ChuaBài Ðọc I : (năm II) 2 Sm 6, 12b-15, 17-19

 “Ðavít và toàn dân Israel hân hoan đi rước hòm bia Thiên Chúa”.

 Trích sách Samuel quyển thứ hai.

 Trong những ngày ấy, Ðavít hân hoan đi mang hòm bia Thiên Chúa từ nhà Obêđê về thành Ðavít. Vua dẫn theo bảy ca đoàn và đàn bò con làm của lễ. Khi những người mang hòm bia Thiên Chúa đi được sáu bước, thì Ðavít hiến tế một con bò và một con bê. Ngài tận lực nhảy múa trước Thiên Chúa. Ngài mang khăn vải điều ngang lưng.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : January 27, 2014 – Monday of the Third week in Ordinary Time

Monday –   Daily Mass Reading :

Chua  giang day voi  uy quyen2nd book of Samuel 5:1-7.10.

All the tribes of Israel came to David in Hebron and said: “Here we are, your bone and your flesh.
In days past, when Saul was our king, it was you who led the Israelites out and brought them back. And the LORD said to you, ‘You shall shepherd my people Israel and shall be commander of Israel.'”

Continue reading

Lời Chúa : Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Quanh Năm – Le lundi de la 3e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuBài Ðọc I : (năm II) 2 Sm 5, 1-7. 10

 “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta”.

 Trích sách Samuel quyển thứ hai.

 Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel”.

Đọc tiếp

Lời Chúa : Chúa Nhật 3 Quanh Năm Năm A – Daily Gospel Mp3 : Sunday, January 26, 2014 Daily Mass Reading

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua giang day dan chúngBài Ðọc I : Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b – 9, 3)

 “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết.

Đọc tiếp

Lời Chúa : Thứ Năm sau Chúa Nhật 2 Quanh Năm – Thursday, January 23, 2014 Daily Mass Readings

Nghe Đọc Lời Chúa :

Phero tuyen xung Chua GiesuBài Ðọc I : (năm II) 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

 “Thân phụ tôi là Saolê định giết anh”.

 Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Ðavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy múa xướng hoạ rằng: “Saolê giết một ngàn, và Ðavít giết mười ngàn 

Đọc tiếp

Lời Chúa : Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Quanh Năm – Wednesday, January 22, 2014 Daily Mass Reading

Nghe Đọc Lời Chúa :

Yeu men Chua het long het linh hon.Bài Ðọc I : (năm II) 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51

 “Ðavít đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh”.

 Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Ðavít đến trước Saolê, thì Ðavít nói với Saolê rằng: “Ðừng ai lo sợ gì cả. Tôi đây, tôi tớ của bệ hạ, tôi sẽ ra chiến đấu với tên Philitinh”. Saolê nói cùng Ðavít rằng: “Ngươi không thể chống cự và chiến đấu với tên Philitinh đó đâu, vì ngươi còn bé nhỏ, mà anh ta là một chiến sĩ từ lúc còn niên thiếu”.

Đọc tiếp

Lời Chúa : Thứ Ba sau Chúa Nhật 2 Quanh Năm – Daily Gospel Mp3 : Tuesday, January 21, 2014 Daily Mass Reading

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua hoi cac tong do Nguoi la aiBài Ðọc I : (năm II) 1 Sm 16, 1-13

 “Samuel xức dầu cho Ðavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự xuống trên ngài”.

 Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Ta đã loại bỏ Saolê không cho cai trị Israel nữa, thế mà ngươi còn thương khóc nó đến bao giờ? Ngươi hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường; Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem.

Đọc tiếp

Lời Chúa : Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Quanh Năm -Daily Gospel Mp3 : Monday, January 20, 2014 Daily Mass Reading

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua goi va chon cac tong doBài Ðọc I : (năm II) 1 Sm 15, 6-23

 “Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”.

 Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saolê rằng: “Thôi! Tôi sẽ tuyên bố cho ông những điều Thiên Chúa đã nói với tôi trong đêm qua”. Và Saolê đáp: “Ngài cứ nói”. Samuel liền nói: “Khi ông tự thấy ông còn bé nhỏ, há ông đã chẳng được đặt làm thủ lãnh các chi họ Israel sao?

Đọc tiếp

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 1 Quanh Năm : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua chua nguoi bai lietBài Ðọc I : (năm II) 1 Sm 8,4-7.10-22a

 “Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua”.

 Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Israel tập họp lại và đến cùng Samuel ở Ramtha, và nói với người rằng: “Nay ông đã già rồi và con cái ông không đi trong đường lối của ông; vậy ông hãy đặt lên cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi, như tất cả các dân tộc khác”.

  Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : January 17, 2014 – Friday of the First week in Ordinary Time

Friday –  Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre1st book of Samuel 8:4-7.10-22a.

All the elders of Israel came in a body to Samuel at Ramah
and said to him, “Now that you are old, and your sons do not follow your example, appoint a king over us, as other nations have, to judge us.”
Samuel was displeased when they asked for a king to judge them. He prayed to the LORD, however,
who said in answer: “Grant the people’s every request. It is not you they reject, they are rejecting me as their king.

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : January 16, 2014 – Thursday of the First week in Ordinary Time

Thursday –  Daily Mass Reading :

Chua chua nguoi bi hui1st book of Samuel 4:1-11.

The Philistines gathered for an attack on Israel. Israel went out to engage them in battle and camped at Ebenezer, while the Philistines camped at Aphek.
The Philistines then drew up in battle formation against Israel. After a fierce struggle Israel was defeated by the Philistines, who slew about four thousand men on the battlefield.

Continue reading

Thứ Năm sau Chúa Nhật 1 Quanh Năm : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua chua nguoi huiBài Ðọc I : (năm II) 1 Sm 4, 1-11

 “Israel thất trận và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt”.

 Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, những người Philitinh kéo đến gây chiến, và Israel phải xuất quân chống lại và đóng binh tại gần nơi gọi là Tảng Ðá Phù Hộ, còn người Philitinh đóng quân tại Aphê và giàn trận đánh dân Israel.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 2 Quanh Năm Năm A : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Con Chien  nhan lanhBài Ðọc I : Is 49, 3. 5-6

 “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”. Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : January 15, 2014 – Wednesday of the First week in Ordinary Time

Wednesday – Daily Mass Reading :

Me vo cua Simon1st book of Samuel 3:1-10.19-20.

During the time young Samuel was minister to the LORD under Eli, a revelation of the LORD was uncommon and vision infrequent.
One day Eli was asleep in his usual place. His eyes had lately grown so weak that he could not see.

Continue reading

Thứ Tư sau Chúa Nhật 1 Quanh Năm : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu chua me vo cua SimonBài Ðọc I : (năm II) Sm 3, 1-10. 19-20

 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

 Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hêli đang nằm tại chỗ mình, mắt ông đã loà và không còn thấy được: Ðèn chầu chưa tắt, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : January 14, 2014 – Tuesday of the First week in Ordinary Time Tuesday

Tuesday – Daily Mass Reading :

Chua va cac em nho1st book of Samuel 1:9-20.

Hannah rose after a meal at Shiloh, and presented herself before the LORD; at the time, Eli the priest was sitting on a chair near the doorpost of the LORD’s temple.
In her bitterness she prayed to the LORD, weeping copiously,

Continue reading