Hình ảnh mừng Lễ Giáng Sinh tại Gx Tân Độ (phần 8)

IMG_2652Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng Lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (Phần 7)

IMG_2524

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng Lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (Phần 6)

IMG_2457

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng Sinh tại Gx Tân Độ (phần 5)

IMG_2405Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng Sinh tại Gx Tân Độ (Phần 4)

IMG_2343

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (Phần 3)

IMG_2288Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (phần 2)

IMG_2232

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (phần 1)

IMG_2173Hòa cùng niềm vui với toàn thế giới và giáo hội hoàn vũ mừng ngày Con Thiên Chúa giáng thế làm người, Giáo xứ Tân Độ đã tổ chức mừng Lễ rất long trọng và vui tươi, số sắng với lung linh ánh đèn màu và những buổi diễn nguyện bao gồm những tiết mục đặc sắc của các viễn viên cây nhà lá vườn nhưng rất chuyên nghiệp kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và tốt nhất đã làm cho đêm diễn nguyện Mừng Chúa Giáng sinh tại giáo xứ thu hút được rất đông đảo quan khách từ các địa phương lân cận về dự. Dưới đây là một số hình ảnh phần nào nói lên được trình tự và nội dung Đêm diễn nguyện :

Xem tiếp Click vào đây

Một số hình ảnh chuẩn bị ngày lễ Noel của Giáo xứ Tân Độ

IMG_2104Giáng sinh năm 2014 đã đến rất gần, Hòa cũng niềm vui chung của Giáo hội trong ngày đón mừng Con Chúa đến lần thứ nhất, cùng với việc chuẩn bị đời sống tâm hồn như xưng tội, rước lễ, làm việc lành phúc đức, bà con giáo dân Giáo xứ Tân Độ năm nay hưởng ứng lời kêu gọi của Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn, tất cả các cộng đoàn, bà con giáo dân đã sửa soạn, trang hoàng nhà thờ, đường làng ngõ xóm thật lộng lẫy, khang trang để mừng ngày lễ trọng đại trong năm – Lễ Giáng Sinh 2014. Dưới đây là một số hình ảnh của công tác chuẩn bị mừng ngày lễ Giáng Sinh 2014:

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Ban biên tập

Ngày 1 tháng Giêng – Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Vinh danh Thien Chua tren troiBài Ðọc I : Ds 6, 22-27

 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

 Trích sách Dân Số.

 Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con”. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

  Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 – Tuesday, December 31, 2013- The 7th Day in the Octave of Christmas : Daily Mass Reading

Daily Mass Reading :

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocFirst Letter of John 2:18-21.

Children, it is the last hour; and just as you heard that the antichrist was coming, so now many antichrists have appeared. Thus we know this is the last hour.
They went out from us, but they were not really of our number; if they had been, they would have remained with us. Their desertion shows that none of them was of our number.

Continue reading

Ngày 31 tháng 12 : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I : 1 Ga 2, 18-21

 “Các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”.

 Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, do đó chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết. Họ ở giữa chúng ta mà ra, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất cả mọi người đều thuộc về chúng ta.

  Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 – The 6th Day in the Octave of Christmas – Monday, December 30, 2013 Daily Mass Reading

Daily Mass Reading :

Loi Chua la ngon den cho con buoc, la anh sang chi duong cho conFirst Letter of John 2:12-17.

I am writing to you, children, because your sins have been forgiven for his name’s sake.
I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have conquered the evil one.

Continue reading

Ngày 30 tháng 12 : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giang SinhBài Ðọc I : 1 Ga 2, 12-17

 “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời”.

 Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con được tha vì danh Người. Hỡi các phụ huynh, ta viết cho các con, vì các con đã nhận biết Ðấng vẫn có từ ban đầu.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 – Sunday, December 29, 2013 – The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph – Feast – Year A

The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph – Daily Mass Reading :

Gia dinh Chua GiesuBook of Sirach 3:2-6.12-14.

For the LORD sets a father in honor over his children; a mother’s authority he confirms over her sons.
He who honors his father atones for sins;
he stores up riches who reveres his mother.
He who honors his father is gladdened by children, and when he prays he is heard.

Continue reading

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm A : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Le thanh giaBài Ðọc I : Hc 3, 3-7. 14-17a

“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”.

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : Saturday, December 28, 2013 – The Holy Innocents, martyrs – Feast: Daily Mass Reading

The Holy Innocents, Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre emFirst Letter of John 1:5-10.2:1-2.

Now this is the message that we have heard from him and proclaim to you: God is light, and in him there is no darkness at all.
If we say, “We have fellowship with him,” while we continue to walk in darkness, we lie and do not act in truth.

Continue reading

Ngày 28 tháng 12 – Các Thánh Anh Hài Tử Ðạo : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

saints-innocents-cac thanh anh haiBài Ðọc I : 1 Ga 1, 5 – 2,2

 “Máu Chúa Giêsu Kitô rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi”.

 Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi Chúa, và chúng tôi loan truyền cho các con: Thiên Chúa là sự sáng và nơi Người không có sự tối tăm nào. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi thông hảo với Người, mà chúng tôi đi trong đường tối tăm, thì chúng tôi nói dối, và chúng tôi không thực thi chân lý.

Đọc tiếp

December 27, 2013 : Saint John, apostle and evangelist – Feast – Daily Mass Reading

Saint John, Daily Mass Reading :

Thanh GioanFirst Letter of John 1:1-4.

What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we looked upon and touched with our hands concerns the Word of life–
for the life was made visible; we have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life that was with the Father and was made visible to us–

Continue reading

Ngày 27 tháng 12 – Thánh Gioan Tông Ðồ : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa : [audio http://thanhlinh.net//sites/default/files/Audio/LoiChuaHomNay/2013_12/271213.mp3]

Thanh Gioan tong doBài Ðọc I : 1 Ga 1, 1-4

 “Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”.

 Bắt đầu thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm nhìn và tay chúng tôi đã sờ đến về Ngôi Lời hằng sống: là sự sống đã tỏ hiện, và chúng tôi đã từng thấy, chúng tôi làm chứng và chúng tôi loan truyền cho các con sự sống đời đời đã có nơi Chúa Cha và đã tỏ hiện cho chúng ta.

Đọc tiếp