Hình ảnh giới thiệu các dòng tu cầu nguyên cho ơn Thiên triệu (tiếp)

Xem tiếp

Hình ảnh Chầu lượt tại Giáo xứ Tân Độ (Phần 3)

 

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh Chầu lượt tại Giáo xứ Tân Độ (Phần 2)

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Thư gửi tín hữu Rôma và Sách 1 Samuen – Ngày 30 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Thư gửi tín hữu Rôma 13 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Thư gửi tín hữu Rôma và Sách 1 Samuen – Ngày 29 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Thư gửi tín hữu Rôma 11 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Thư gửi tín hữu Rôma và Sách Rút – Ngày 28 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Thư gửi tín hữu Rôma 09 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Thư gửi tín hữu Rôma và Sách Rút – Ngày 27 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Thư gửi tín hữu Rôma 07 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Thư gửi tín hữu Rôma và Sách Thủ Lãnh – Ngày 26 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Thư gửi tín hữu Rôma 05 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Thư gửi tín hữu Rôma và Sách Thủ Lãnh – Ngày 25 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Thư gửi tín hữu Rôma 03 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Thư gửi tín hữu Rôma và Sách Thủ Lãnh – Ngày 24 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Thư gửi tín hữu Rôma 01 :

Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Thủ Lãnh – Ngày 23 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ 27 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Thủ Lãnh – Ngày 22 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ 25 :

 
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Thủ Lãnh – Ngày 21 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ 23 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Thủ Lãnh – Ngày 20 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ 21 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Thủ Lãnh – Ngày 19 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ 19 :

 
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Thủ Lãnh – Ngày 18 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ 17 :
Nghe tiếp

Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 4

Chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật những thành viên trong tháng 4 này:

–          Bạn Nguyễn Bá Quang (07/04/1987)

–          Bạn Nguyễn Thái Thành (07/04/1989)

–          Bạn Nguyễn Thị Nhiên (20/04/1989)

–          Anh Đỗ Văn Hợp (22/04/1983)

Chúc anh và các bạn bước sang tuổi mới thêm ơn Khôn Ngoan, luôn tươi vui và thành công trong cuộc sống

Mến chúc,

Nhóm XQTĐ

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Thủ Lãnh – Ngày 17 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ 15 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Giô Suê – Ngày 16 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ 13 :
Nghe tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Sách Tông Đồ Công Vụ và Sách Giô Suê – Ngày 15 tháng 04

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Sách Tông Đồ Công Vụ  11 :
Nghe tiếp