Thông Báo: Thánh Lễ Thường Niên Tháng 6

Thánh Lễ thường niên tháng 6 sẽ được cha bản hương Antôn cử hành vào hồi 19h00’, Thứ Ba – 12/06/12, tại nhà Nguyện Hàn Quốc, trong khuôn viên Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.

Vậy xin anh chị em thu xếp công việc tới tham dự để thánh lễ thêm đông đủ và sốt sáng

Nhóm XQTĐ

 

Chúc Mừng Sinh Nhật – Tháng 6

Nhóm XQ xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới các thành viên trong tháng này:

–          Vũ Thúy Nhiên (05/06/1990)

–          Bùi Minh Khôi (06/06/1988)

–          Nguyễn Văn Đức (08/06/1990)

–          Đỗ Minh Đức (08/06/1993)

–          Nguyễn Văn Sang (28/06/1990)

Đọc tiếp

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Thư Do Thái và Sách 1 Vua – Ngày 01 tháng 06

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Do Thái 07 :
Nghe tiếp