Giáo hoàng thăm Mỹ, ông Tập Cận Bình bị lu mờ

(Ảnh từ Internet chỉ có tính minh họa)

(Ảnh từ Internet chỉ có tính minh họa)

Click vào đây để tiếp tục xem tin

Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Giuse Nguyễn Cường Khanh (Phần 5)

IMG_9574

Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Giuse Nguyễn Cường Khanh (Phần 4)

IMG_9575

Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Giuse Nguyễn Cường Khanh (Phần 3)

IMG_9476

Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Giuse Nguyễn Cường Khanh (Phần 2)

 

IMG_9448 Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Giuse Nguyễn Cường Khang (phần 1)

IMG_9410Được sự nhất trí của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, ngày 09/09/2015, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ, Tân Linh mục Giuse Nguyễn Cường Khang đã dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp Ngài vừa được truyền chức Linh mục ngày 08/9/2015. Cùng hiệp dâng Thánh lễ cùng Tân linh mục Giuse còn có các Cha bản hương, Cha nghĩa phu, các Cha Linh tông, Cha Giám quản Giáo xứ Tân Độ, các Cha khách, các thầy, các Sơ dòng mến Thánh Giá, dòng Nữ tử Bác ái, các ân nhân, họ hàng, các quan khách cùng toàn thể cộng đoàn, bạn bè của Tân Linh mục.

Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Cường Khang (Phần 4)

IMG_9273

Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Cường Khang (Phần 3)

IMG_9141

Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Cường Khang (Phần 2)

IMG_9128

Đọc tiếp

Một số hình ảnh cha Gioan Nguyễn Văn Kích về nhận chức chính xứ tại Giáo xứ Tân Phước

P1150850Kính thưa Quý vị.

Như thông tin đã công bố trong ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Giáo xứ Tân Phước, cha Gioan Nguyễn Văn Kích đã được bổ nhiệm về nhận coi giáo xứ Bình Chánh, hạt Tân Sơn nhì, giáo phận SàiGòn ngày 30 tháng 8 năm 2015 với chức vụ Tân Chính Xứ. Sau đây là một số hình ảnh đã ghi nhận được về Ngày Lễ và ngôi nhà thờ của giáo xứ Bình Chánh, đã có tuổi thọ hơn 130 năm, dưới đây là một số hình ảnh Thánh lễ và buổi ra mắt cộng đoàn Giáo xứ của Cha Gioan Nguyễn Văn Kích.

P1150730

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Nghe Kinh Thánh bằng MP3 : Thư Do Thái và Sách 1 Vua – Ngày 11 tháng 09

Kinh Thánh Tân Ước MP3

Do Thái 09 :

Nghe tiếp