Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn MP3 : Lời cầu

Thanh gia

01. Hướng lên quê trời : http://tinmungmedia.net/THANHCA/06.%20Nam%202014/thang04/Loicau_NSTheThong/Loicau_files/01.HuongLenQueTroi--CaDoanSaoMai.mp3

02. Xin thương xót : http://tinmungmedia.net/THANHCA/06.%20Nam%202014/thang04/Loicau_NSTheThong/Loicau_files/02.XinThuongXot--CaDoanSaoMai.mp3

Continue reading

Nhạc Thánh Ca Mùa Chay 2016 Hay Nhất

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Mùa Xuân Mới Tinh Khôi (2)

hoa dao

Khúc hát tri ân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/07.HatKhucTriAn_th_TopCaManCoi.mp3

Lớn lên trong tình yêu : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/08.LonLenTrongTinhYeu_th_DieuHien-NhomHoaGiay.mp3

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Mùa Xuân Mới Tinh Khôi (1)

hoa-dao.jpg

Lời giới thiệu :

Mùa xuân mới tinh khôi : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/02.MuaXuanMoiTinhKhoi_th_DieuHien.mp3

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Chào đón Chúa Xuân(2)

hoa mai

08 Chúa đem xuân về : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/07%20Ta%20on%20dau%20xuan.mp3

09 Họp mừng xuân mới : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/09%20Hop%20mung%20xuan%20moi.mp3

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Chào đón Chúa Xuân(1)

hoa dao sapa

01 Hát lên cùng xuân đất trời : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/01hat%20len%20cung%20xuan%20dat%20troi.mp3

02. Ước vọng đầu xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/02%20Uoc%20vong%20dau%20xuan.mp3

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Lòng Chúa bao dung

Chua Giesu va cac tre

01. Lên đền thánh Chúa (Hợp xướng Mân Côi) :

02. Lòng Chúa bao dung (Tấn Đạt) :

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha(2)

Jesus-j-ai-confiance-en-toi - long thuong xot Chúa

07. Chúa biết con yêu mến (Thanh Sử – Bích Hiền)  :

08. Yêu Chúa muộn màng (Thanh Sử – Bích Hiền) :

Continue reading

Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa – 24 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha(1)

Long thuong xot

01. Lời mở đầu :

02. Đường tình yêu  (Thanh Sử – Bích Hiền) :

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (4)

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanh

08. Tận hiến cho Mẹ thương xót – Tuyết Hương :

09. Tình Chúa xót thương – Phi Nguyễn :

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (3)

Chua Giesu thay day chúng ta

01. Hát ca Lòng Thương Xót – Diệu Hiền :

02. Nguồn phúc Lòng Chúa Xót Thương – Anh Phương :

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (2)

Jesus-j-ai-confiance-en-toi - long thuong xot Chúa

09. Lòng Thương Xót Chúa 3 (Nguyễn Chánh) :

10. Linh Mục và Lòng Chúa Xót Thương (Lm. Nguyên Hòa) :

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (1)

Jesus-j-ai-confiance-en-toi - long thuong xot Chúa

01. Lòng Thương Xót Chúa 1 (Nguyễn Chánh) :

02. Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót (Lm. Ân Đức) :

Continue reading

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 : Tình ca yêu đời

hoa-tao1.jpg

01. Tâm tình tác giả :

02. Tình ca yêu đời :

Continue reading

Thánh ca tuyển chọn Mp3 : Điều đẹp ý Ngài

hoa sen, gan bun ma chang hoi tanh mui bun

Lời nguyện xin :

Điều đẹp ý Ngài :

Nghe tiếp

Thánh ca tuyển chọn Mp3 : Ngợi Ca Tình Chúa

Chua sang tao con nguoi

Thiên Chúa giàu lòng xót thương      Eph 2,4             Đình Bảo :

Lời Nguyện dẫn vào :

Nghe tiếp

Thánh ca mp3 tuyển chọn : Nguồn sáng linh thiêng

cha me

01. Nguồn sáng linh thiêng.  :

02. Chứng nhân tình yêu (Lm Nguyễn Duy) :

Nghe tiếp

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Thánh ca dâng Mẹ(4)

Trai tim me Maria

31! Mẹ phù hộ :

32. Mẹ phù hộ 2 :

Nghe tiếp

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Thánh ca dâng Mẹ(3)

Me Maria

21. Lời cầu cho xứ đạo :

22. Lời kinh Mân Côi :

Nghe tiếp