TRUYỆN

TRUYỆN CÁC THÁNH

Con đường trưởng thành thiêng liêng của Thánh Têrêsa Hài Ðồng

Chuyện thánh Têrêsa H ài Đồng Giêsu

Bông Huệ Thành Rôma 21/1

Con Bò Câm 28/1

Người Bạn Của… 31/1

Ðóa Sen Tắm Máu Ðào 5/2

Anh Em Sinh Ðôi 10/2

Ngày Tình Yêu 14/2

Bên Bụi Hồng 18/2

Người Ðiên Trên Hè Phố 8/3

Bạn Của Người Nghèo 9/3

Kẻ Nô Lệ 17/3

Nhà Giảng Thuyết… 5/ 4

Nhà Giáo Dục Ðại Tài 7/4

Nụ Cười Của Chúa 29/ 4

Bác Canh Ðiền 15/ 5

Ðau Khổ Nhưng… 25/ 5

Kẻ Ngã Ngựa 6/6

Ông Thánh Hay Làm…13/6

Một Công Tử 21 tháng 6

Bông Huệ Nhuốm Máu 6/7

Tôi Tớ Các Bệnh Nhân 14/7

Bỏ Giàu Sang…11/8

Vị Thánh Của Trẻ Thơ21/8

Bà Mẹ Kiên Nhẫn 27/8

Cứu Ðời 27/9

Người anh em hèn mọn. 4/10

Phương hoàng Avila 15/10

Chàng Lính Thương…11/11

Hoàng Hậu…16/11

Bước Qua Thân Con 12/12

Ông Già Nôel là Ai? 6/12

TRUYỆN -VĂN THƠ

21. Cái Cò và Con Cò.

20. Hai cô gái và hai cục bứu

19. Chia Tay Bạn Nhỏ

18. Tình người tu sĩ

17. Cô bé kính cận

16. Gửi mẹ yêu

15.Tiếng gọi giữa hoàng hôn

14. Tình xuân

13. Mùa thu cho em

12. Mưa trong nỗi nhớ

11. Mùa đông đầy gió

10. Tình cha

9. Tan tác mưa chiều

8. Vầng trăng kỷ niệm

7. Bài thơ thuở ấy

6. Chuyện một cơn mưa

5. Những vì sao của em

4. Muộn màng

3. Ngàn thu vĩnh biệt

2. Những mảnh đời vô vọng

1. Phôi pha tình sầu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: