NGHE

New Testament Bible on MP3

The Book of Matthew – 122 minutes :

The Book of Mark – 76 minutes :

The Book of Luke – 131 minutes :

The Book of John – 103 minutes :

The Book of Acts – 123 minutes :

The Book of Romans – 54 minutes :

The Book of 1 Corinthians – 52 minutes :

The Book of 2 Corinthians – 33 minutes :

The Book of Galatians – 18 minutes :

The Book of Ephesians – 17 minutes :

The Book of Philippians – 12 minutes :

The Book of Colossians – 11 minutes :

The Book of 1 Thessalonians – 10 minutes :

The Book of 2 Thessalonians – 6 minutes :

The Book of 1 Timothy – 12 minutes :

The Book of 2 Timothy – 12 minutes :

The Book of Titus – 6 minutes :

The Book of Philemon – 2 minutes :

The Book of Hebrews – 38 minutes :

The Book of James – 13 minutes :

The Book of 1 Peter – 14 minutes :

The Book of 2 Peter – 9 minutes :

The Book of 1 John – 6 minutes :

The Book of 2 John – 5 minutes :

The Book of 3 John – 5 minutes :

The Book of Jude – 4 minutes :

The Book of Revelation – 59 minutes :

Ecouter la Bible en Français

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu :

Matthieu 1 :

Matthieu 2 :

Matthieu 3:

Matthieu 4:

Matthieu 5 :

Matthieu 6 : 

Matthieu 7 :

Matthieu 8:

Matthieu 9:

Matthieu 10:

Matthieu 11: 

Matthieu 12:

Matthieu 13 :

Matthieu 14 :

Matthieu 15 :

Matthieu 16: 

Matthieu 17 :

Matthieu 18 :

Matthieu 19 :

Matthieu 20 :

Matthieu 21 :

Matthieu 22 :

Matthieu 23 :

Matthieu 24 :

Matthieu 25 :

Matthieu 26 :

Matthieu 27 :

Matthieu 28 :

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc :

Marc 1 :

Marc 2 :

Marc 3 :

Marc 4 :

Marc 5 :

Marc 6 :

Marc 7 :

Marc 8 :

Marc 9 :

Marc 10 :

Marc 11 :

Marc 12 :

Marc 13 :

Marc 14 :

Marc 15 :

Marc 16 :

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc :


Luc 1 : 

Luc 2 : 

Luc 3 : 

Luc 4 : 

Luc 5 : 

Luc 6 : 

Luc 7 : 

Luc 8 : 

Luc 9 : 

Luc 10 : 

Luc 11 : 

Luc 12 : 

Luc 13 : 

Luc 14 : 

Luc 15 : 

Luc 16 : 

Luc 17 : 

Luc 18 : 

Luc 19 : 

Luc 20 : 

Luc 21 : 

Luc 22 : 

Luc 23 : 

Luc 24 : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean :

Jean 1 :

Jean 2 :

Jean 3 :

Jean 4 :

Jean 5 :

Jean 6 :

Jean 7 :

Jean 8 :

Jean 9 :

Jean 10 :

Jean 11 :

Jean 12 :

Jean 13 :

Jean 14 :

Jean 15 :

Jean 16 :

Jean 17 :

Jean 18- 19 :

Jean 20 :

Jean 21 :4 Responses

 1. xin chao tat ca cac ban gioi tre giao xu TAN DO gan xa.chuc cac ban co 1 mua phuc sinh an lanh hanh phuc.
  ANTON:VU ANH TRUONG
  12/09/1988.
  dc:26/61b pho Cu Loc Thanh Xuan Ha Noi.

 2. em tên là:Trần Thị Như Ngọc
  Tên Thánh:madalena
  Sinh ngày:30/07/1992
  Hiện đang ở:Giáo Xứ Kim Long,Tổng Giáo Phận Huế.
  Và Là giáo lý sinh Bao đồng
  và sinh hoạt TNTT liên đoàn các thánh Tử Đạo.Em là huynh trưởng

 3. da. co’ the cho con so’ dien thoai cua nha tho` duoc khong a. xin gui? vao` nick yahoo trai_tim_ri_mau24783 du`m con. chan thanh` cam on

 4. Thank you for all of the effort on this blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: