ĂN CHAY KIỂU MỚI

Một hôm Đức Giám Mục gặp bé Hà đang chơi ngoài sân nhà thờ, ngài đứng lại hỏi:
– Có phải con của mẹ Lan đó không?
Bé Hà lễ phép:
– Dạ phải.
Đức Giám Mục hỏi tiếp:
– Mẹ con khỏe không?
Bé Lan thành thật:
– Dạ khỏe, nhưng mẹ ăn chay hơi nhiều.
Đức Giám Mục mừng rỡ:
– Tốt quá! Nhưng sao con biết mẹ ăn chay?
Bé thành thật:
– Ngày nào con thấy mẹ cũng đứng lên cái cân, rồi nói: Tạ ơn Chúa.
Đức Giám Mục: ???!!!….

Cầu Khấn


Hai cha con là lái buôn đang đi biển thì gặp bão.  Ông bố cầu khấn:

– Lạy Chúa, xin Ngài rủ lòng thương chúng con.  Thoát khỏi cơn bão này, con sẽ xin dâng Ngài một cây nến to cao như cột buồm.

Đứa con nhắc:

– Cây nến bự như vậy mắc lắm đó bố!

Ông bố thì thào:

Tao biết.  Để qua được cơn bão này đã, rồi hẵng tính.

Cầu Xin

Bé Tâm quỳ trước bàn thờ và cầu xin thật lớn:  “Cầu xin Chúa giúp con để đến sinh nhật này con sẽ được tặng một cuốn băng game.”

Mẹ:  “Sao con cầu xin gì mà mà to thế, cứ nói nhỏ một tý Chúa cũng nghe thấy mà.”

Bé Tâm liền nói:  “Con biết rồi, nhưng con lo là ở phòng bên, bố không nghe được mẹ ạ!”

Cầu nguyện

Có một cậu Thanh niên vô rừng chơi.. Không ngờ bị thất lạc… Bổng nhiên anh ta thấy một con cọp lớn dí theo anh ta như muốn ăn thịt vậy. Chạy một hồi, anh ta cảm thấy đừ và rồi không biết làm ǵ nữa. Anh ta mới bắt đầu quỳ gối xuống cầu nguyện…”Chúa ơi xin cho con cọp đừng gặp được con”…
Cầu nguyện xong anh ta mở mắt ra thấy con cọp đang quỳ gối nhép miệng…”Chắc con cọp đang ăn năn tội”. Anh ta mới đến hỏi anh Cọp… “Anh đang làm ǵ vậy?”… Anh Cọp trả lời “Bộ anh không đọc Kinh Thánh sao?
Phải CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI ĂN chứ”

(sưu tầm)