Thanh Thiếu Niên trước ngưỡng cửa Toà Xá Giải

Trong thời gian ở trung học, Tâm thường có thói quen đi xưng tội chiều thứ Bảy mỗi tháng một lần. Thói quen đó đối với Tâm dễ dàng quen thuộc như những trận bóng rổ chơi mỗi chiều thứ Bảy. Tâm thường đạp xe ra công viên chơi bóng rổ rồi đến nhà thờ xưng tội trước khi về nhà. Tâm quì trong nhà thờ xét mình vài phút, xếp hàng chờ xưng tội, nghe cha khuyên bảo và ban phép giải tội, rồi thống hối, làm việc đền tội. Các thủ tục nối tiếp nhau một cách mau chóng và đơn giản. Mười năm sau Tâm đã trở thành một linh mục và thuật lại như trên.

Ðọc tiếp