Thánh Gioan Ðoàn Trinh Hoan, Linh Mục Và Matthêu Nguyễn Văn Phượng, Trùm Họ (+1861)

Thánh Gioan Ðoàn Trinh Hoan sinh năm 1798 trong một gia đình đạo hạnh tại làng Kim Long, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Người được cậu ruột là cha Kiệt nuôi cho ăn học và giới thiệu gia nhập Chủng Viện Pénang (Mã Lai). Khi mãn trường, ngài trở về Ðàng Trong giúp Ðức Cha Taberd rồi Ðức Cha Cuénot, và thụ phong linh mục khoảng năm 1836. Sau đó được cử đi coi sóc các xứ Kẻ San thuộc tỉnh Quảng Bình, Bãi Trời thuộc Quảng trị, trở về Thừa Thiên một thời gian rồi lại đến ở Mỹ Hương (Quảng Bình).

Ðọc tiếp