Luôn sẵn sàng thưa vâng

25/03/09 thứ tư tuần 4 mc

Lễ Truyền Tin Lc 1,26-38

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Đức Mẹ đang làm gì khi sứ thần đến truyền tin? Các bộ phim về cuộc đời Chúa Giêsu đều thuật lại sự kiện này nhưng các giải đáp đưa ra thì không ai giống ai. Phim thì nói Mẹ đang cầu nguyện, phim khác dàn dựng mẹ đang dệt vải hay đi múc nước. Có phim lại mô tả thiên thần truyền tin cho Mẹ trong một đêm thanh vắng. Nhưng dù đặt trong hoàn cảnh nào, tất cả các bộ phim ấy đều đồng ý với thánh sử Luca ở điểm này là Mẹ luôn sẵn sàng thưa “Vâng”. Lời thưa vâng của Mẹ đã được bao hàm trong thái độ cơ bản: “tôi đây là nữ tỳ của Chúa.” Nhờ chọn lựa một vị trí như thế, Mẹ mới có thể luôn sẵn sàng đáp lại: “Xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Dù đang làm việc gì, Mẹ vẫn làm trong tư thế của người tôi trung của Đấng Tối Cao. Và Mẹ vẫn trung thành đứng trong tư thế này, cho đến tận dưới chân thập giá Chúa Kitô.

Ðọc tiếp

Mùa Sám Hối

“Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro
Một mai người sẽ trở về tro bụi”(Kn 3:19)

–Có hai anh chị nọ, mới cưới nhau về được khoảng một tuần, anh nói với vợ rằng,

–Xin em hứa với anh là đừng bao giờ mở cái hộp này ra, bao lâu anh đang còn sống.

–Người vợ gật gù đồng ý.

–Sau bốn mươi năm sống chung, gia đình rất hạnh phúc. Một hôm ông đi vắng, bà ở nhà một mình, tò mò lấy cái hộp từ dưới chân giường ra, không hiểu là ông đã giấu cái gì trong hộp. Người vợ nghĩ rằng đã sống với nhau bốn mươi năm, cái gì cũng biết hết rồi, ngoài trừ cái hộp này.

Ðọc tiếp

Đi Tìm Một Ý Nghĩa Chay Tịnh

Mùa Chay của Giáo Hội là thời gian ăn chay, đền tội, trở về với chính mình. Ý nghĩa này được tìm thấy qua nghi thức xức tro của Ngày Thứ Tư Lễ Tro: “Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi, và sẽ trở về bụi tro” (Gen 3:19). Thống hối ăn năn được kể như điều kiện tối thiểu của Mùa Chay, và chay tịnh thể xác cũng như tinh thần là điều phải làm trong thời gian này.

Ðọc tiếp